۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

تولد بی پایان "امام زاده" در رژیم جمکرانی

تولد بی پایان "امام زاده" در رژیم جمکرانی
با درود به شما- در راستای پروژه تولد امامزاده در جمهوری اسلامی! مدتی است که در روستای اِسفِرِنجان شهرستان گلپایگان یکی از قبور قبرستان این روستا در حال تبدیل شدن به امامزاده است! به یاد دارم که قدیمی های اسفرنجان می گفتند این قبر متعلق به سیدی است که چند صد سال پیش مرده و آدم خوبی هم بوده است. با فرض این که این سید در زمان حیاتش فردی نیکوکار و خوبی هم بوده، چه نیازی به تبدیل او به امامزاده است؟ مگر این که عده ای برای تبدیل آن به یک مرکز جمع آوری پول مردم کیسه دوخته باشند. نمونه های دیگری را در شهرستان گلپایگان شاهد بوده ام که برای پول درآوردن امام زاده کشف کرده و آن را تبدیل به زیارتگاه کردند. شک ندارم که در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و حتی روستاهای ایران با همین هدف امام زاده متولد کرده اند. عکس هم از این امامزاده تازه متولد شده برایتان ارسال کردم.
پیک نت

هیچ نظری موجود نیست: