۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

مادر شهید عبدالصمد ریگی: به من گفتند اگر جنازه فرزندت را میخواهی این سخنان را در تلویزیون بگو

مادر یکی از اعضای شهدای جنبش مقاومت مردمی ایران، که فرزندش را در جریان نبرد نیروهای جنبش با عوامل جمهوری اسلامی از دست داده است، در شبکه تلویزیونی هامون وابسته به طیف تندرو و در راس قدرت زابلی، ظاهر شده و به ایراد سخنانی پرداخته است.
حاج حوا ریگی مادر شهید عبدالصمد ریگی ( صلاح الدین) چند روز پس از شهادت فرزندش گفته بود عبدالمالک ریگی(رهبر فقید جنبش مقاومت مردمی ایران) فرزند او را فریب داده و جذب گروه خود کرده است.
اکنون و با گذشت چند سال از آن مصاحبه تلویزیونی مشخص شده است که عوامل جمهوری اسلامی با درخواست مصاحبه از او، به او وعده داده اند که در صورت انجام مصاحبه و بیان سخنان دیکته شده جنازه فرزندش را به خانواده او تحویل خواهند داد.
او گفته است که سخنانی که در تلویزیون بر زبان آورده است کاملا به او دیکته شده اند، و او صرفا بخاطردریافت جنازه فرزندش این سخنان را بر زبان آورده است، گفته میشود جنازه فرد مذکور هرگز تحویل خانواده اش نشده است.

بلوچی گپ

هیچ نظری موجود نیست: