۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

عاملين اصلی شيوع تب کريمه کنگو در ايران

آژانس خبری تفتان : علی محمد بيگانه استاندار رژيم در بلوچستان و سليمانی نماينده خامنه ای با امضا قراردادهايی با مقامات تانزانيا و کنيا اقدام به واردات دام زنده به بلوچستان واز اين طريق به ايران کرده اند.
به گزارش خبرنگار آژانس خبری تفتان دامهای افريقايی که در مواردی مريض هستند بدون کنترل دربلوچستان ، شيراز، تهران، کرمان، اصفهان و ديگر شهرهای ايران توزيع می شوند.
اقدام سودجويانه علی محمد بيگانه و سليمانی پول پرست با موافقت وزير بازرگانی مبنی بر واردات بی رويه دام زنده از افريقا شيوع بيماری تب کريمه کنگو را در ايران بهمراه داشته است که عواقب خطرناک آن غيرقابل پيش بينی است
.

هیچ نظری موجود نیست: