۱۳۸۹ مهر ۶, سه‌شنبه

فرمانده شهید حاجی خدابحش نشان دادند که سرمچار به که می گویند تا اینکه جام شهادت را نوشیدند

فرمانده شهید حاج خدابخش شه بخش ، از بزرگان طایفه غیور شه بخش ، مبارزی خستگی ناپذیر بودند که همه زندگی و دارایی خویش را در راه حق ، عزت و آزادگی فدا نمودند و تا آخرین لحظه حیات خود ، به خواری و زبونی پشت کرده و هرگز در مسیر خود دچار لغزش نشدند و مانند کوهی استوار در برابر همه حیله های آخوندی از تطیع گرفته تا تهدید دلاورانه ایستادند و سر بندگی و زبونی فرو نیاوردند و نشان دادند که سرمچار به که می گویند تا اینکه جام شهادت را نوشیدند و نام خود را در تاریخ به نیکی در کنار شهدا و صلحا به ثبت رسانیدند .
روحشان شاد ، یادشان گرامی و راهشان پاینده باد.
شهلی بر

هیچ نظری موجود نیست: