۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

شهریاری به توپ و تانک نه نازد ، گر او را جت و تانک است ما را خدایی است

در خبرها آمده بود که شهریاری جنایتکار در نامه ای به خامنه ای ، خواستار سرکوب بیشتر مردم بلوچ شده است ، زابلی های افراطی و تندرو از اربابان خود در تهران مدد و یاری می طلبند ، آنان در این فکرند که با جت و تانک و سرکوب ، میتوانند مبارزین را شکست دهند و سرزمین بلوچستان را اشغال کرده و آزادانه زندگی کنند.
زابلی های افراطی بدانند که شکست مبارزین زهی خیال است و جنون ، به جای این خیال فرسوده و باطل ، به این نکته تدبیر و فکر کنند که اهداف سربازان خداوند متعال(جندالله) چیست ؟ چرا و چگونه به پا خواسته و در مقابل دژخیمان قیام کرده اند ؟ چرا جان و خون میدهند ؟ چرا سرمچارند ؟ و هدف شان چیست ؟
نه تنها برای زابلی های تندور بلکه برای جهانیان مثل روز روشن آشکاراست ، که این جوانان ملت بلوچ ،هدفی جز آزادی و آزادگی ندارند ، هدفی جز مثل شیر زندگی کردن را ندارند ، هدفی جز که بلوچستان مال ماست و مال اجداد و نیاکان ماست را ندارند ، هدفی جز خروج بیگانگان را از سرزمین بلوچستان را ندارند.
مبارزین بلوچ در سخت ترین شرایط در کوهستانهای بلوچستان ، در چادرها و غارها زندگی میکنند ، اینان کسانی هستند که بهترین رفاه و آسایش را ترک کرده اند و زندگی در آپارتمان ها را برای کوهها ترجیح داده اند .
آری قیام و مبارزه است ، یک طرف جندالله است که مبارزین بلوچ میباشند و در طرف دیگر جندالشیطان ، زابلی های افراطی و تندرو به فرماندهی خامنه ای جنایتکار است ، سربازان الله بی باک و بهادر آواز شریعت یا شهادت را سر میدهند و سربازان خامنه ای آواز اشغال زدایی و مال و دولت را سر میدهند.
زابلی ها خودشان به خوبی میدادند که مبارزین عاشقان شهادتند ، نه عاشق پست و منصب در ادرات دولتی و .... .، نه عاشق بندگی خامنه ای ، بلکه عاشق الله و رسول او سرادر مجاهدین نبی اکرم ص است که گفته بود " الجهاد ماض الی یوم القیامه "
پس این جنگ ، جنگ حق و باطل ، جنگ جندالله و جندالشیاطین ، جنگ محبان صحابه و جنگ دشمنان صحابه ، جنگ عاشقان اهل بیت و دشمنان اهل بیت ، جنگ دوستاران سرزمین بلوچستان و جنگ اشغالگران بلوچستان است.
شهریاری به توپ و تانک نه نازد ، گر او را جت و تانک است ما را خدایی است ، آن خدایی که پرندگان برای برای نصرت اصحاب فیل فرستاد ، آن خدایی که در آتش ابراهیم علیه السلام را نجات داد ، آن خدایی که در ماهی از حضرت یونس نگهداری کرد ، ما یقین داریم خدای متعال در این راه که قدم نهاده ایم ، ما را نصرت خواهد کرد.
ما به جهاد خود علیه اشغالگران ادامه خواهیم داد و تا رهایی از استبداد و ظلم به مبارزه مان ادامه خواهیم داد و یقین داریم که اگر ما در این راه کشته شویم ، بعد از ما فرزندان بلوچستان به پا خواهند ایستاد و ندای آزادی و آزادیخواهی سر خواهند داد.
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: