۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

خرافات ریشه در مذهب شیعه دارد ... رفسنجانی در خواب خمینی را دیده است

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل از مفکرة الاسلام : علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان ادعا کرد که وی بارها آیت الله خمینی را در خواب دیده است .
بنا بر آنچه رفسنجانی از خواب خود تعریف کرده است ، به خمینی گفته : ما هنوز بر راه و آرمانهای شما باقی مانده ایم و با مجاهدت بر حفظ آن تلاش کرده ایم .
خمینی نیز در جواب به رفسنجانی می گوید : من می دانم ، گاهی خوشحال می شوم و کاهی نیز نگرانم .
رفسنجانی با تعجب به آقا گفت : من منظور شما را نمی فهمم ، ولی شما الان که زنده نیستید برای ما شفاعت کنید ، و خمینی در جواب گفت : من بیشتر از اینکه در زمان حیاتم شما را کمک کردم شما را کمک می کنم .
رفسنجانی افزود : من در ماه رمضان ایشان را در خواب می دیدم ، گاهی خطبه می دادند و گاهی درس می دادند و من در این اواخر می دانستم که وی زنده نیست .
هاشمی گفت خواب همیشه دلیل نیست ولی امکان اینکه برای ما شفاعت کند وجود دارد و این خود نشان می دهد که امام ما را فراموش نکرده است ،و اگر ایشان ببینند میراثی که برای ما برجای گذاشته مورد سوء رفتار قرار گرفته است مطمئنا ناراحت می شود ، بدون شک ایشان به ما کمک می کند و از پدرانش برای ما طلب شفاعت می کند ایشان حقایق را بیشتر از ما می داند و چیزها را به تصورات خودش آنرا تفسیر می کند
.

هیچ نظری موجود نیست: