۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

بیانیه ی نصر بلوچستان( انتشار اسامی مخبرین و وطن فروشان رژیم آخوندی در سرزمین بلوچستان)


اسامی مخبرین خاین وطن فروش:
1- مفتی اطلاعات ايرانشهر(پهره) عبدالرحمن عمر زهي
2- رسول شه بخش چاه جمال
3-عبدالباقي مشهور به ملا بركت سرباز منطقه سركور
4- عطایی کیشکور روستایی رییس آباد
5- محمد علی سگاری بخشدار سرباز کلات
6-مشهور به صيفل سرباز آشار
7- ايوب كرد زابلي مگس
8- ملا خميني مشهور مولوي مصطفي جنگی زهی حاجي آباد كیشكورسرباز
9- اسلم فرزند صيد محمد طلب بارود سرباز
10-ولي محمد كياني شهرستان سربازراسك
11-عيسي درخشان شهرستان سرباز
12- ولي محمد آسكاني جكيگور سرباز
13-شهر دار پيشن
14-اصيل فرزند يار محمد پیشین
15-اسحاق ملک زهی فرزند غلام محمد چابهار(چهبار)
16-ابراهيم هوت
17-حميد الله سردارزهي چابهار(چهبار)
18-اسلم باهو كلات
19- علی نوایی

آهوران نیوز: بعد از حمد وثنای خداوند يكتا كه مرگ وزندگی وعزت زلت هربنده به اختياراوست ورسول پاک وبرحق خاتم انبیاءمحمد صلي عليه وسلم که ياران باوفايش صحابه کرام باجان ومال تا آخرين قطره خون خود را برای او فدا كردند همان صحابه ای که دین مبین اسلام را در جهان منتشر کردند و اما در عصر امروزی سربازانی براي دفاع از ياران رسول الله واهلبيت رسول الله ودفاع از وطن ناموس خود وبراي سرزمين عزيز بلوچستان غصب شده بدست بيگانگان و متجاوزان بپاخاستند وبا الله (ج) عهد پیمان بستند تا اخرين قطره خون ايستاده گی ميكنند و به خاطر همین مردم مظلوم اهل سنت ایران خصوصآ بلوچستان که از هرجنبه مورد هجوم بيگانگان قرار گرفته اند چه از نظرجنگ رواني وجنگ مذهبی وحمله برعقايد وفرهنگ 45%مسلمان ایران زمین رامورد حمله قرار دادند چنان اين مردم اهلسنت وبلوچ به تنگ آمده حتی برنماز اهلسنت دارد تعین تکلیف وجلوگیری به عمل می آورند اينطوري كه اينها برنامه ريزي کردند اجازه ساخت مسجد در تهران سهل است همین مساجد هایمان را هم مثل مسجد شیخ فیض و مسجد امام ابوحنیفه زابل وگورناگ و...

هیچ نظری موجود نیست: