۱۳۸۹ شهریور ۲۷, شنبه

دفاع مسلحانه سرمچاران و واکنش شونيستهای اشغالگر

به گزارش آژانس خبری تفتان : پس از عمليات موفق آميز سرمچاران در شهــر تاريخــی سربــاز و به گروگان گرفتن تعدادی از «افسران شکاری » رژيم باز هم فاشيستهای حاکم و شونيستهای فارس ( موافق و مخالف رژيم) به فرزندان قهرمان بلوچستان تاختند و با دروغ و نيرنگ امواج تبليغاتی خود را بر عليه سرمچاران بلوچستان براه انداختند.
سرمچاران را اشرار و ترويست ناميدند و افسران سرگوبگر را «گروگانهای بيگناه» لقب دادند.
هم اکنون کوههای سربازاز زمين و هوا مورد هجوم وحشيانه اشغالگران فاشيست هستند و از طرفی ديگرمردم قهرمان بلوچ، دفاع حماسی و تحسين برانگيز سرمچاران بلوچستان را لحظه به لحظه دنبال می کنند.
باز هم بلوچستان خونين شاهد نبرد و دفاع فرزندان خويش در مقابل لشکريان بيگانگان است.
جنايتکاری به نام جلال سياح که معاون امنیتی و انتظامی اشغالگران در بلوچستان است با رسانه های دولتی گفت:: « در این حادثه سارقان مسلح جلوی یک دستگاه اتوبوس را گرفته و پنج سرباز و یک کارمند بانک را به گروگان گرفتند. ...به احتمال زیاد این گروگان گیری با هدف اخاذی انجام شده است.»
برخی از سايتها و بلاگهای فارسی زبان خارج از ايران حتی دوآتشه تر از دستگاههای تبليغاتی رژيم شده و فرزندان بپا خاسته بلوچستان را برچسبهای کهنه ای چون « تروريست، طالبان، قاچاقچی، اشرار و گروگانگير » زدند.
درون و بيرون از حاکميت فاشيستی ـ مافيايی شونيستهای زياده خواه و برتری طلب
از مقاومت قهرمانانه سرمچاران بلوچستان حسابی نگران هستند. نمی توانند قبول کنند که ملت بلوچ برای احقاق حقوق خويش و تشکيل حاکميت ملی در نبرد است و مسئول ترين فرزندان اين آب و خاک برای دفاع اززندگی، هويت ملی و بازپس گرفتن سرزمين اجدادی خويش فداکارانه اسلحه بدست گرفته اند..
سازمان يافتگی سرمچاران وپيشرفت کمـّی و کيفــی نيروهای سياسی ـ ملی بلوچستان خواب را بر شونيستهای جنايت پيشه حرام کرده است.
از آنجائيکه ملت بلوچ بر گرفتن حقوق خويش مصمم است و برای تحقق آزادی و رهايی ازاسارت و بردگی، هزاران قربانی داده است دشمنان بلوچ و بلوچستان چاره ای جز به رسميت شناختن وجود و حقوق ملی ملت بلوچ ندارند. اشغالگران « بايد بلوچستان را ترک کنند » ، گرنه آينده ای خونين و تاريک در انتظارشان است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دروت و سلام پہ بلوچ سرمچار وبلوچ ورنا کہ چہ وتی نازکین جان ونپس گوستنت ،سلاجش دستا گپتگ و کوھا شتگنت،دروت و سلام پہ ماتے کہ چوشین پسگئ شیر داتگ و رودینتگی،اللہ شمیئ پشت و پناہ بات براھندگان،