۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

آزاد استاندار رژیم آخوندی در بلوچستان ، روسای و ریش سفیدان ملت بلوچ را تهدید کرد

آزاد روسای و ریش سفیدان ملت بلوچ را تهدید کرد
به گزارش آژانس خبری تفتان : بعد از گسترش عملیات استشهادی بر خلاف مزدوران رژیم آخوندی در بلوچستان ، ترس و واهمه ی عملیات استشهادی مزدوران رژیم آخوندی را فرا گرفته است ، همانطور که چند روز پیش خبرنگار تفتان از ثبت نام 5 جوان جدید و تازه نفس برای عملیات استشهادی گفته بود .
این خبر آزاد استاندار جنایتکار رژیم آخوندی را بر آن داشت که روسای و ریش سفیدان قبائل را جمع کرده و هشدار داد کسانی که عملیات استشهادی بر خلاف پاسداران انجام داده اند ، شکی نیست که مردم بلوچ و اهل سنت بوده اند و همچنین سران قبائل را تهدید کرد که اگر از قبیله ای جوانی عملیات استشهادی کند ما با رییس قبیله به سختی برخورد خواهیم کرد و از آنها خواست بر خلاف عملیات استشهادی تبلیغات گسترده کنند.
در پایان بر ریش سفیدان منت نهاد و خواهش کرد به هر نحوی شده از رفتن جوانان به کوهستانهای بلوچستان و شمولیت به مبارزین جنبش مقاومت جلوگیری نمایند.
در آخر ترس و دستپاچگی آزاد را فرا گرفته بود ، خواهان سرکوب بیشتر ملت بلوچ شد و اعتراف کرد که مبارزین میخواهند بلوچستان را پایگاهی برای خود بسازند و ما بوسیله ی نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج و انتظامی اجازه نمیدهیم.

۱ نظر:

نظر محمد بلوچ گفت...

هلاکت سه گروگان از افسران پایگاه شکاری کنارک


http://dizaknews.blogspot.com/2010/09/blog-post_8838.html

نظر محمد بلوچ گفت...
هلاکت سه گروگان از افسران پایگاه شکاری کنارک
آهوران نیوزبه گزارش اخبار به دست امده از مردم بومی سرباز: پس از عمليات موفق آميز مبارزان در شهرستان سربــاز و به گروگان گرفتن تعدادی از افسران شکاری کنارک که بعد از این عملیات نیروهای رژیم به وسیله مخبران وطن فروش به یکی از پایگاههای جنبش مقاومت مردمی از هوا و زمین ، حمله کردند وبا دفاع دلیرانه مبارزین مواجه شدند و در این درگیری سه نفر از گروگان ها هلاک شدند سه نفر از مخبران رژیم که سرکرده مخبران رژیم در بلوچستان بودند، در این درگیری شدید زخمی شده اند

همچنین در این درگیری دهها بسیجی و سپاهی هلاک شدند مردم بومی سرباز براین گوه هستند که با چشمان خودشان لاشهای مزدوران رژیم و سه افسر گروگان شده را دیده اند و در این درگیری اکثر شرکت کنندگان مخبران محلی رژیم اخوندی بوده اند
این رژیم اخوندی برای سرپوش نهادن این عملیات موفق دست به هر نیرنگ ودروغگوی زده تا عملیات مبارزان را شکست خورده نشان دهد اما باتکذیب سخنان یکدیگربا رسانه ها درمورد عملیات مبارزین بلوچ اخبارهای متفاوت ومتانقضی را به اطلاع مردم میرساندند ولی مردم وملت بلوچ بر نیرنگ و دورغهای این رژیم اگاهی کامل دارند همچنان این عملیات شکستی برای این رژِیم میباشد