۱۳۸۹ شهریور ۲۶, جمعه

گاو مفيد تر است يا مخبر رژیم آخوندی ؟

اگر ما بخواهیم گاو را با یک مخبر رژیم آخوندی قیاس کنیم خواهیم دید که کدامیک از این دو برای جامعه و کشور مفید است. گاو يک حيوان اهلي ، بي آزار و بسيار مفيد است.شیرده است و از شیر آن دهها فراورده لبنی بدست می آید .گوشت آن به آدمي غذا مي‌دهد و پوست اش ، کله اش، جگر و دل و استخوان هایش و حتی روده و پهن اش در خدمت انسان هاست . گاو ها همچنین در کشاورزي برای کاشت محصولات گیاهی در شخم زدن مزارع کمک شایانی به انسانها می کنند. گاوها با توجه به نيروي بدني ساليان سال باربرهاي قابلي براي انسانها بوده اند .
اما مخبر رژیم آخوندی منحوس ترین انسان روی زمین است ، بی غیرت و بی ناموس است ، حقوق بگير است . مزدوری مي کند،گاها برخی از آنها جنایت و تجاوز هم می کنند، با کودتاچیانی که به روی مردم گلوله بسته اند همکاری می کند. برعلیه مردم و حقوق بشر رای میدهد. مفت می چرخد و مفت می خوابد. مفت می خورد . نبودنش بهتر از بودن اش است. به قسمی که خورده وبه شرف انسانی خویش پایبند نیست. خودش را نوکر ولی فقیه می خواند و مردم را دعوت به نوکری از آن می کند . به جاي آنکه خود را خدمتکار مردم بداند نماینده ي بي چون و چراي آغا می داند. به جای اینکه ببیند مردم چه میخواهند در برابر خواسته مردم می ایستد و کفن پوشان به خیابان می آید. قبل از آنکه پاسدار حقوق مردمش باشد پاسدار چاه جمکران و حسینیه های آخوندهای جنایتکاراست. در برابر بی قانونی های دولت هیچ اختیاری ندارد چون رییس دولت نظر کرده آغاست پس بايد کر و لال باشد. برای مخبر رژیم سخنان آغا فصل الخطاب است و خواسته مردم پشم.
نمی خواهم توهینی به جناب گاو کرده باشم اما سوالی که مطرح است: آیا وجود یک گاو ارزشمند تر از یک مخبر رژیم آخوندی نيست؟

پیروک میرحسین

هیچ نظری موجود نیست: