۱۳۸۹ شهریور ۲۹, دوشنبه

مشارکت چندین جت جنگی پاکستانی با نیروهای رژیم در یورش به پایگاههای مبارزین در سرباز - بلوچستان

تحلیلی از برادر : پیروک میرحسین
بسیاری از مردم مرزی بلوچستان پیشین و جگیگور ورود چند جت جنگی از سمت پاکستان را به خاک بلوچستان تصدیق کرده اند .
همچنین چند تن از جوانان ریدیگ بلوچستان پاکستان پیشین گفته اند درنزدیکی مرزهای ایران دهها خودر مملو از ارتش پاکستان در حال آماده باش بوده اند و چند جت جنگی را دیده اند که از طرف پاکستان به بلوچستان سرباز در حال پرواز بوده اند.
این شواهد دال بر اینست که رژیم آخوندی اجازه ی دخول نیروی هوایی پاکستان را برای مبارزه با مبارزین و بمباران کردن پایگاههای مبارزین در کوهستانهای سربازرا داده است.
تحلیلگران سیاسی بر این عقیده هستند که رژیم آخوندی صد میلیون دلار به بهانه ی کمک به سیل زدگان ، به مقصد همکاری و مقابله با مبارزین جنبش مقاومت به حکومت پاکستان داده است ،هدف اصلی از دادن این پولهای گزاف این بوده است که در صورت حمله به مبازین در کوهستانهای بلوچستان نیروهای پاکستانی به کمک نیروهای سرکوبگررژیم بپیوندند.
در عملیات های گذشته مبارزین جنبش مقاومت رژیم که خود را شکست خورده میدید ، بهانه ی همکاری پاکستان با مبارزین جنبش را سر میداد ، ولی در عملیات اخیر مبارزین رژیم مثل گذشته ادا در نیاورد و یک کلمه بر خلاف پاکستان نگفت .
روزنامه ی توار بلوچستان پاکستان همچنین از مشارکت نیروهای پاکستانی و رژیم آخوندی در کوهستانهای بلوچستان گفته است و این روزنامه همچین ادعا کرده است که دو جوان بلوچ به نام طارق و عبدالله در نزدیکی مرز پاکستان و ایران توسط نیروهای پاکستانی بیگناه شهید شده اند و مردم مند بعد از تشییع جنازه ی این شهیدان بر خلاف حکومت ایران و پاکستان تظاهرات کرده اند.
http://www.dailytawar.com/khabra_page/slead.htm

هیچ نظری موجود نیست: