۱۳۸۹ مهر ۸, پنجشنبه

آخوندهای جمکرانی چرا صیغه را بر دختران دیگران ثواب و بر دختران خود مکروه میدانند ؟

روزی به یکی از نمایندگی های دفتر نکاح صیغه ای آخوندی رفتم ، دیدم آخوندی با عمامه و جبه بر صندلی نشسته و بعد از چند نفر نوبت من رسید ، به آخونده گفتم حاج آقا میخواهم با دختری 16 ساله نکاح صیغه ای کنم ، آخونده با تعجب گفتند : دختر 16 ساله گفتم بله حاج آقا بعدا آخونده شروع کردن به تبلیغات صیغه ، که صیغه اجر و پاداش فراوانی داره ، بالخصوص بر جوانان فرض است که این فریضه را انجام دهند ، ائمه به این فریضه پایبند بودند ، در کتب فواید روحی و مادی و معنوی آمده است ، بعد از جنابت که غسل میگیرید به ازای هر قطره آبی که از بدنتان پایین میاد ؛ به همین اندازه اجر و گناهنتان بخشید میشه ، این عملی است که مقام معظم رهبری خامنه ای دستور داده است در کشور به روش دائمی انجام شود ، بعد از نیم ساعت تبلیغات آخونده درباره ی صیغه . به آخونده گفتم : حاج آقا میدونید اون دختری که من میخواهم با اون ، نکاح صیغه ای کنم اون دختر شماست . با کمال ناباوری آخونده گفت : دخترمن! من گفتم بله حاج آقا بعدا آخونده خشمگین شد و شروع کردن به دشنام دادن و حرفهای رکیک و زشت و ... بعدا گفت شرم کن مگه شما خواهر و مادر ندارید !!!!!!!!!!!!!!!!!
بعدا به آخونده گفتم مگه شما نمی گید آنچه که برای خود نمی پسندید برای دیگران هم نه پسندید ، شما شرم کنید که ما مردم را اسباب بازی گیر آورید و دختران مردم را به نکاح صیغه ای برای خودتان و دیگران در می آورید و حالا خودتان حاضر نیستید که دختران خود را به نکاح صیغه ای دیگران در بیاورید ، حالا میگید برای دیگران ثواب دارد و اجر دارد ، مگه برای شما گناه دارد ، شما چرا برای خودتان منکر میشوید و برای دیگران خوش ، از خدا بترسید این چه دین و مذهبی است .
بعدا آخوند من را تهدید کردند اگر بیرون نشی به نیروی انتظامی زنگ میزنم تا بیایند شما را ببرند زندان من هم با مظلومیت از اتاق آخونده بیرون شدم.
----------------------------------
این حکایتی واقعی است که یکی از دوستان زابلی ، که تازه سنی شده اند ، برایم تعریف کردند ، لازم دانستم برای دوستان به نگارش بیاورم.
دوستان این نه تنها یک حکایت مفید است بلکه مفید و آموزنده است ، که نباید گول این مارمولک ها را خورد این آخوندها مکارترین انسانان روی زمینند ، همانطور که از مار گزنده انسان باید دور شود ، باید از این آخوندها دور شد.
جای سوال دارد ! آخوندها باید جوابگوی این سوال باشند که چرا صیغه را بر دختران دیگران ثواب و اجر میدانند و بر دختران خود مکروه ! اگر این عمل شایسته است باید اول برای خود بپسندند و بعدا در فکران دیگران باشند ، آنهایی که مدعی هستند که با این عمل شوم و گناه میتوانست جلوی فساد در جامعه را گرفت ، باید در خانواده های خود شروع کنند اگر به تنیجه ای رسیدند به دیگران بسرایند.
این آخوندها هستند که زنا و فحاشی را عام کرده اند ، و دختران مردم را بدبخت میکنند و از این عمل شوم و ننگیشان خوش میشوند.
پس باید نباید گول این گرگ های وحشی در لباس میش را خورد ، و باید این کثافت ها را در چاه جمکران انداخت .

پیروک میرحسین

هیچ نظری موجود نیست: