۱۳۸۹ شهریور ۲۶, جمعه

بلوچستان جای سربازان بدنام امام زمان نیست

**(فیلم جنایت هولناک سربازان بدنام امام زمان در روستای نصیرآباد سرباز جوانی را بنام درا شهدوست زهی را در ماه گذشته در جلوی خانواده اش بیگناه به رگبار بستند)
هنگامیکه رژیم آخوندی جوانان بیگناه بلوچ را در جلوی پدر و مادرشان به رگبار میبند و روزانه خیابانهای شهرهای سرزمین بلوچستان شاهد اعدام جوانان بلوچ هست ، رژیم آخوندی بعد از این جنایت بیشرمانه اعلان میکند که چند شرور توسط سربازان امام زمان دستگیر یا کشته شده اند.
بله رژیم با استفاده یا بوسیله سربازان بدنام امام زمان جوانان ما را بیگناه میکشد و یا اعدام میکند و خودشان اعتراف میکند که سربازان بدنام امام زمان به چنین جنایتی مرتکب شده اند.
نتیجه : سربازان ، پاسداران ، افسران یا اطلاعاتی ها دشمنان قسم خورده ی ملت بلوچ هستند و این جلادان چه جنایتهای علیه ملت بلوچ که مرتکب نشده اند ، پس این جانیان بیگناه نیستند ، اینها ظالم و فاشیست و قاتل هستند.
مبارزین جنبش مقاومت مردمی جندالله بامداد دیروز در یک عملیات غافلگیرانه چند تن افسران بلندپایه ی رژیم آخوندی را دستگیر کرد و بعد از دستگیری در کوهستانهای بلوچستان منتقل کرد.
من به عنوان یک شهروند بلوچ در سرزمین بلوچستان از مبارزین ملت بلوچ که امید مردم بلوچستان هستنند خواهش میکنم که این جنایتکاران را آزاد نکنید و در دادگاه صحرایی تان محاکمه کنید تا به سزای اعمال ننگین شان برسند ، تا رژیم آخوندی بداند انتقام خون ، خون است و سرزمین بلوچستان جای سربازان بدنام امام زمان نیست.
برادران مجاهد و جان برکفن جنبش مقاومت مردمی فراموش نکنید که در چند ماه پیش در منطقه ای که مزدوران رژیم را دستگیر کرده بودید ، سربازان بدنام امام زمان یک جوان بلوچ به نام درا شهدوست زهی را در جلوی خانوده اش به رگبار بستند و به شهادتش رسانیدند .
شما را خدای انتقام خون این جوان بیگناه که تا هنوز خشک نشده است را از این مزدوران فاشیست خامنه ای بگیرید تا مرحمی برای خانواده ای این شهید باشد.
ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: