۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم

حاجی خدابخش شه بخش یکی از مبارزان ، مجاهدان ، دلیرمردان وحامیان دین واسلام بود.
در نگاهش آزادی ملت مظلوم بلوچ و سرزمین بلوچستان بود.
او بی پروا ، بی باک، نترس وشجاع خود را برای هر عملیات آماده می کرد وآرزو وآرمانش شهادت بود نام الله هر لحظه و هر دم بر زبانش موج می زد.
وی خون پاکش را به سرزمین وقومش هدیه کرد وبا این عمل خود رشادت ،دلیری ومردانگی را به ماآموخت وخود را به خداوند رسانید .
باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم
آری او انچنان که آرزو وتمنا داشت خود را به معشوقش رسانید
حاجی خدابخش هجرتش امیدی بود برای ملت بلوچ .
مبارزاتش وحشتی برای مشرکان بود
شهادتش درسی رشادت ومردانگی برای ملت بلوچ بود
حاجی جان شهادتت مبارک


هیچ نظری موجود نیست: