۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

وای به روزی که رهبر اهل سنت ایران حضرت مولانا عبدالحمید بر خلاف رژیم آخوندی فتوای جهاد دهد

وای به روزی که رهبر اهل سنت ایران حضرت مولانا عبدالحمید بر خلاف رژیم آخوندی فتوای جهاد دهد
بعد از انتقاد رهبر مذهبی اهل سنت ایران حضرت مولانا عبدالحمید حفظه الله از رژیم جنایتارآخوندی

که چرا اهل سنت ایران در تهران مسجد ندارد ؟

چرا مگر شما اقرار نمیکید که ایران ام القری اسلام است ؟

به چه جرمی برمردم اهل سنت ایران در تهران در خانه هایشان نماز عید را ممانعت نمودید؟

بسیاری از زابلی های تندرو به دستور شهریاری و سلیمانی ، و همچنین سایتهای افراطی جمکرانی رافضی ، که طاقت انتقاد ندارند به رهبر مذهبی اهل سنت ایران حضرت مولانا عبدالحمید توهین کرده و دست به هتاکی و انتقاد گشوده اند.

ما مردم اهل سنت زاهدان اهانت به رهبر اهل سنت ایران را شدیدا محکوم میکنیم و از رژیم آخوندی میخواهیم که دست از این تهمتهای ناروا به رهبرمان باز دارد.

به جنایتکاران رژیم هشدار میدهیم که وای به روزی رهبرمان حکم جهاد دهد ، در تمام شهر زاهدان استشهادیون را مشاهده خواهید کرد و جای شما آخوندها و جنایتکار در بلوچستان نخواهد بود.

بهتر است از این عملکرد ناروا و شوم تان دست بردارید ورنه عاقبت بدی در انتظارتان خواهد بود.

انجمن دفاع از رهبر مذهبی اهل سنت ایران

مردم سلحشور و جان بر کفن زاهدان

هیچ نظری موجود نیست: