۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

من ازجوانان لشکر مالکی خواهشنا تقاضا دارم که انتقام خون این جوانان را هر چه زودتر از این مزدوران و پاسداران رژیم بگیرند تا دلخوشی برای مادران داغدیده


رژیم آخوندی در هفته ی گذشته چندین جوان اهل سنت در کردستان ، بندرعباس و بلوچستان به جرم سنی بودن به شهادت رسانیده است ، سکوت علمای و رسانه ها حیرت انگیز است.

من ازجوانان لشکر مالکی خواهشنا تقاضا دارم که انتقام خون این جوانان را هر چه زودتر از این مزدوران و پاسداران رژیم بگیرند تا دلخوشی برای مادران داغدیده ی این جوانان باشد.

هنگامیکه مزدوران و قاتلان اهل سنت توسط مبارزین کشته میشوند بسیاری از دهان ها بی گدار باز میشود دررسانه ها تسلیت عرض میکنند ، علمای در شبکه های تلویزیونی انتریو میدهند که کشتن مزدوران گناه بزرگی است.

ولی متاسفانه می بینیم و روزانه مشاهده میکنیم جوانان ما یکی پس از دیگری به رگبار می بندند و درخیابان ها بیگناه اعدام شان میکنند

کیست مرد رشید که ازاین مظلومان دفاع کند کیست مبارز که افضل الکمه ان تقول عند سلطان جائر را بگوید کیست کیست

شما را خدای ای جوانان لشکر مالکی کجایید اگر در کوهستانها هستید زود بلند شدید در شهرها بیایید انتقام فرزندان اهل سنت را بگیرید

مردم اهل سنت به شما امید بسته اند به شما ندای میدهند این انتم ؟

محمد حسین بلوچی از پهره

۱ نظر:

بلوچ گفت...

چرا احزاب و سازمانهای اپوزيسيون قتل عام جوانان اهل تسنن را بيشرمانه ناديده می گيرند و از کشته شدن بسيجی ها و پاسداران با خانواده های قاتلان اظهار همدردی می کنند؟
آيا اپوزيسيون حکومت ايران در دام تبليغاتی اطلاعات آخوندی گرفتار شده و قادر به ديدن خونهای ريخته شده هزاران بيگناه کرد، بلوچ و ترکمن و پيروان اهل تسنن در خراسان و هرمزگان نيستند؟