۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

عبدالغفور ریگی ادامه دهنده نهضت حسینی

عبدالغفور ریگی ادامه دهنده نهضت حسینی
حسین ابن علی در برابر ظلم و ستم قیام نمود و به خاطر همین آرمان جان عزیزش را فدا نمود و در صحرای کربلا با تعداد نفرات اندک در برابر یک لشکر ایستاد و جانش را فدای عدالت نمود به ظاهر شاید برخی کوته اندیشان چنین انگارند که حسین رضی الله عنه به جز دادن جانش به هیچ نتیجه ای نرسید اما تاریخ چیزی دیگر می گوید زیرا حسین با قیامش به نسلهای آینده درس آزاد زیستن را آموخت وی به ما آموخت که نباید سر در برابر ظالمان و ستمگران فرود آورد و حتی نباید پروای جان خود کرد.
حسین در میدان کربلا ندا سر داد هیهات منا الذلة یعنی : دور باد از ما ذلت
و این ندایش زمانها را و کشورها و ملتها و ادیان را درنوردید و به همه انسانها درس عزت زیستن داد تا جائیکه مهاتما گاندی که یک هندو است می گوید قیام حسینی به الگوی ما در قیام علیه انگلیس می باشد.
آری حسین در دهم محرم در میدان کربلا جانش را فدا نمود و شهید عبدالغفور در اولین روز محرم در شهر سراوان جانش را فدای عزت و عدالت و دین و ناموسش کرد.
حسین فقط در برابر ظالمان قیام نمود که کاری با دین نداشتند ولی عبدالغفور در برابر ظالمان کافر ایستاد و جانش را فدا نمود تا به یک ملت آزادی و عزت بخشد ، تا یک ملت را درس قیام و از خودگذشتگی دهد، تا یک ملت را از یوغ ستمگران کافر رهائی دهد و همانگونه که خون حسین به نسلها بیداری داد خون شهید نوجوان عبدالغفور موجب بیداری مردم خواهد شد.
یادش بخیر و رهش پر رهرو باد

دوستدار شهدای جندالله

هیچ نظری موجود نیست: