۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

بمباران پایگاههای مبارزین جنبش توسط نیروهای سرکوبگر رژیم همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار آژانس خبری تفتان : نیروهای سرکوبگر رژیم بعد از دستگیری افسران بلند پایه نیروی هوایی شکاری کنارک ، دیوانه ور به کوههای سرباز بلوچستان یورش برده و تا حال به جنایت خود ادامه میدهد.
در این جنایت رژیم دهها جت جنگی ، بالگرد و صدها خودرو نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج شریک هستند و صدای بمباران کوههای بلوچستان در روستاهای سرباز به گوش مردم میرسد.
خبرنگار تفتان به علت درگیری شدید مبارزین با نیروهای رژیم موفق نشده است با مبارزین تماسی داشته باشد ، در کوشش هستیم رابطه ی ما با مبارزین مهیا شود تا جدیدترین اخبار درگیری مبارزین با رژیم را به استحضار ملت ستمدید بلوچ برسانیم.

هیچ نظری موجود نیست: