۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

پاسخ ناامید کننده دادسرای نظامی زاهدان به شاکیان جنایات مرصاد قطار خنجک

در پی کشته شدن حداقل شش جوان بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر مرصاد پاسگاه قطار خنجک خانواده های چند تن از جانباختگان جهت شکایت از از عاملین این جنایات به دادسرای نظامی زاهدان مراجعه و شکایات خود را تسلیم مسئولین این نهاد نموده اند.
در ابتدا به شکایات خانواده های داغدیده توجه زیادی نشده است اما با پیگیری بیشتر خانواده ها و تذکر جمعی از علما و معتمدین به مسئولین مربوطه مسئولین این نهاد که از آن بعنوان"دادسرا" یاد میشود مجبور به اظهار نظر شده اند.مسئولین دادسرا به خانواده های کشته شدگان گفته اند که عملیات مرصاد ارتباطی به آنها ندارد و دادسرای زاهدان حق کنکاش در کار مرصاد را ندارد با اختیاراتی که مرصاد دارد هرگز شما(خانواده های جانباختگان) موفق نخواهید شد با طرح شکایت از آنها، باعث مجازات آنها شوید.
در اغلب جنایاتی که نیروهای به اصطلاح امنیتی در بلوچستان انجام میدهند مسئولین رده بالای استانی همچون شخص استاندار، سلیمانی امام جمعه شیعیان مقیم زاهدان، جاهد فرمانده فرمانده سپاه سلمان استان و بسیاری دیگر بعنوان حامی از آنسوی پرده آنها را حمایت می کنند.

بلوچه گپ

هیچ نظری موجود نیست: