۱۳۸۹ شهریور ۲۲, دوشنبه

برادران اهلسنت ایران دیگر سکوت بس است(حی علی الجهاد)

مسؤولیت شرعی ، ما را بر آن می دارد که در برابر ظلم و ظالم ، این چنین موضع گیری کنیم . دیگر زمان سکوت به سر آمده است . ما باید صفحه دیگری از جهاد و مبارزه بگشاییم . ما سال های متمادی سکوت کرده ایم و هر چه بیشتر سکوت کنیم دشمنان ما گستاخ تر می شوند . چرا باید ساکت باشیم ؟
من یک مسلمانم و در برابر همه مسلمانانِ اهلسنت ایران، مسؤول هستم و باید به مسؤولیت اسلامی خویش عمل کنم. و این مربوط به عرب و عجم ، بلوچستان وغیر بلوچستان نیست. و از این راه یک قدم به عقب نخواهم گذاشت.
به خدا سوگند! من در آرزوی شهادت در راه خدا زنده ام. من تا زمانی که مطمئن هستم ، کارم برای خداست ، به راه خود ادامه خواهم داد ؛ چه در این راه بمیرم و چه زنده بمانم، امّا شهادت آرزویی است که مُدام مرا به سوی خود می کشد. تا خدا چه خواهد .

بدریان ایران

هیچ نظری موجود نیست: