۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

تلویزیون الجزیره: در تظاهرات نیویورک علیه حضور احمدی نژاد، تظاهرکنندگان در همبستگی با قربانیان به دهانهای خود چسب زده بودند

رسانه های خبری بین المللی تظاهرات روز گذشته، هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده علیه حضور احمدی نژاد در نیویورک را مورد توجه قرار دادند و گزارشهایی در مورد آن منتشر کردند.
تلویزیون سی. ان.ان گفت: امروز احمدی نژاد در معرض حملات قرار دارد
تلویزیون رویتر در گزارشی از تظاهرات هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده گفت: «تظاهرکنندگان اعتراض خود را از دیدار احمدی نژاد از نیویورک ابراز داشتند....گروههای مختلفی که خواهان تغییر رژیم ایران و پایان دادن به نقض حقوق بشردر ایران هستند، در این کارزار شرکت کرده بودند. یکی از هموطنان شرکت کننده در تظاهرات به تلویزیون رویتر گفت: ..... ماصدای مردم ایران هستیم که خواستار تغییر رژیم هستند و ما معتقدیم توسط مردم ایران و اپوزیسون اصلی آنها, قادریم که رژیم ایران را سرنگون کنیم و دموکراسی را در کشورمان برقرار نماییم.
شبکه تلویزیون الجزیره، نیز گزارشی در این زمینه پخش کرد و گفت: «در مرکز شهر نیویورک تظاهراتی علیه حضور احمدینژاد که برای شرکت در افتتاحیه کنفرانس مجمع سازمان ملل به این شهر سفر کرده بود برگزار شد، تظاهر کنندگان که از طیفهای مختلف مخالف رژیم ایران بودند گفتند به اعتراضات خود طی روزهای کنفرانس که سه روز بطول میانجآمد ادامه خواهند داد تا اعتراض خود را به رژیم ایران و نقض حقوقبشر در ایران نشان دهند برخی از تظاهر کنندگان در همبستگی با قربانیان سرکوب آزادی بیان در ایران به دهانهای خود چسب زده بودند
همچنین تلویزیون الحره طی گزارشی از تظاهرات هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده گفت:: در نیویورک در اعتراض به حضور محمود احمدینژاد در این شهر برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل، تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که در آنها نقض حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکردند. تظاهر کنندگان در یک اقدام سملبیک دهانهای خود را به نشانه آنچه بر سر مخالفین رژیم در ایران میآید بسته بودند.

هیچ نظری موجود نیست: