۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

این دعای بد مادران داغدیده ملت بلوچ بود که احمدی نژاد در سازمان ملل در مقابل جهانیان اینچنین رسوا و ذلیل شد

احمدی نژاد فاشیست و خونخوار در دنیا خوار و رسوا شد ، مدعی مدیریت جهان بر صندلی های خالی سخنرانی کرد ، و انسانها تاب دیدن این چنین شی وحشی و جنایتکار را نداشتند ، زیرا احمدی نژاد یک انسان نبود که انسانها بتوانند به سخنرانی او گوش فرا دهند ، احمدی نژاد با ظلم ، استبداد ، تبعیض و جنایتهایی که بر علیه ملت ایران و بلوچ مرتکب شده است از انسانیت بدور بوده و به یک هیولای ترسناک تبدیل شده که جهانیان نمیخواهند چهره ی منحوس این جنایتکار جهانی را ببینند .

آری ! این دعای بد مادران بلوچ بود که احمدی نژاد اینچنین رسوا شد ، مادرانی که در شب های تار برای تهجد قیام کرده و ساعت ها بر بربادی و رسوایی این دشمن قسم خوده ی ملت بلوچ و اهلسنت دعای بد کردند ، مادرانی داغدیده که پسرانشان بیگناه توسط این جانی به شهادت رسانیده اند ، مادرانی که فرزندانشان را برای کسب امر معاش به بیرون از خانه می فرستادند ولی بعد از مدتی مشاهده ی جنازه ی پر از شکنجه پسرانشان بودند ، مادرانی که فرزندانشان در سلولهای تاریک با بدترین شرایط بسر میبرند.

بسیاری از رسانه های رژیم تصاویر سالن در هنگام سخنرانی احمد نژاد از روی شرم پخش نکردند ، در حالی که رسانه های حامی رژیم آخوندی تلاش می کنند تا تمایل رسانه به مصاحبه با احمدی نژاد را دلیلی بر محبوبیت و مقبولیت وی اعلام کنند ، اما استقبال غم انگیز سران کشورها از سخنرانی وی ظاهرا معنی دیگری دارد.
قبل از آغاز سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل، شرکت کنندگان حاضر در جلسه ، سالن را ترک میکنند و وی برای صندلی های خالی سخنرانی میکند ، در آغاز و میان سخنرانی، وی چند بار با مشکل در ترجمه مواجه میشود.
اگر احمدی نژاد انسان میبود یقینا بعد از این رسوایی و شرمندگی میمرد ، ولی این دلقک انگار در عالمی دیگر دور از انسانیت زندگی میکند ، باید از روی شرم دیگر لب به سخنرانی نمیبرد ، ولی این حیوان صفت مثل سگ هاری است که هنوز هوهو میکند.

ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: