۱۳۸۹ شهریور ۳۱, چهارشنبه

باز هم ادای کفش خونین زنانه و کودکان کارتونکی

نباید شک کرد که رژیم آخوندی مکارترین و حیله گر ترین رژیم در طول تاریخ است ، بنیاد این رژیم از تقیه بنا شده است همانند روباهی زیرک دست به هر حیله ای میزند که تا به هدف ننگینش برسد.

رژیم آخوندی در عملیات استشهادی زاهدان که در خانه ی متعه گری جمکرانی ها به وقوع پیوست تعداد غفیری از پاسداران رژیم آخوندی به هلاکت رسیدند ، رژیم برای بد جلوه دادن این عملیات از چند کفش زنانه و کودکان کارتونکی دست به نیرنگ زد.

چند کفش زنانه را پر از خون کردند و به رسانه ها نشان دادند تا وانمود کنند که هلاک شدگان زن بوند ، پاسداران جمکرانی زنده اند.

در عملیات امروز که در مهاباد رخ داد باز هم نیرنگ تکراری رژیم را مشاهده میکنیم ، که چند کفش زنانه را پر از خون کرده و به جهانیان نشان میدهند که هلاک شدگان زن بودند ؛هر انسانی عاقلی با مشاهده ی این زنان دلقک باز در رسانه های تلویزیونی رژیم متوجه میشود که این زنان اجیر شده ی رژیم هستند که اگر پاسداری هلاک شود با سرهای باندپیچی شده پر از خون راهی بیمارستان میشوند تا تقیه کنند که این زنان بوده اند که کشته و زخمی شده اند نه سربازان خامنه ای جنایتکار.

جای بسی تاسف است که رسانه های دنیا گول این کفش های پر از خون زنانه و کودکان کارتونکی را میخورند و بدون تحقیق و موضع گیری یک طرفه ، کشته شدن قاتلان ملت مظلوم ایران که پاسداران جنایتکار میباشند را محکوم و عملیات را اقدام تروریستی میدانند.

ناکو وشدل

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هلاکت سه گروگان از افسران پایگاه شکاری کنارک
آهوران نیوزبه گزارش اخبار به دست امده از مردم بومی سرباز: پس از عمليات موفق آميز مبارزان در شهرستان سربــاز و به گروگان گرفتن تعدادی از افسران شکاری کنارک که بعد از این عملیات نیروهای رژیم به وسیله مخبران وطن فروش به یکی از پایگاههای جنبش مقاومت مردمی از هوا و زمین ، حمله کردند وبا دفاع دلیرانه مبارزین مواجه شدند و در این درگیری سه نفر از گروگان ها هلاک شدند سه نفر از مخبران رژیم که سرکرده مخبران رژیم در بلوچستان بودند، در این درگیری شدید زخمی شده اند

همچنین در این درگیری دهها بسیجی و سپاهی هلاک شدند مردم بومی سرباز براین گوه هستند که با چشمان خودشان لاشهای مزدوران رژیم و سه افسر گروگان شده را دیده اند و در این درگیری اکثر شرکت کنندگان مخبران محلی رژیم اخوندی بوده اند
این رژیم اخوندی برای سرپوش نهادن این عملیات موفق دست به هر نیرنگ ودروغگوی زده تا عملیات مبارزان را شکست خورده نشان دهد اما باتکذیب سخنان یکدیگربا رسانه ها درمورد عملیات مبارزین بلوچ اخبارهای متفاوت ومتانقضی را به اطلاع مردم میرساندند ولی مردم وملت بلوچ بر نیرنگ و دورغهای این رژیم اگاهی کامل دارند همچنان این عملیات شکستی برای این رژِیم میباشد