۱۳۸۹ مهر ۷, چهارشنبه

بلوچ ها برای حقوق ملی خود در ایران مبارزه میکنند

نا برابری ها در میان ملل ساکن ایران بلوچ، کرد، ترک، عرب، فارس... واقعیتی غیر قابل انکار است. این امر خطیر را همه قبول دارند. راهکار پایان دادن به این نابرابریها باید با آگاه کردن روشنفکران قوم فارس به جایگاه واقعی خویش و به حقوق برابر با دیگر ملل ایران و قبول کثرت گرای آغاز شود. هیچ گروهی، فارس، ترک، بلوچ، عرب و کرد و... نباید از دیگری برتری داشته باشد. باید قوانینی وضع کرد که حقوق همه را تضمین کند.
یادآوری این نکته نه بخاطر تجزیه ایران است ، نه بخاطر جدای بلوچستان است و نه توطئه ای از خارج است. بلکه بخاطر آگاه کردن امینی ها و دیگر نخبگان قوم فارس به واقعیتی تجربی ، علمی و غیر قابل انکار.
برای من و برای هر انسان آزاد اندیش و دمکراتی امروز غیر قابل درک است، که چرا خواسته های بر حق ملل ساکن ایران وبه خصوص، خواسته های ما بلوچها، برای تغییرات، بنفع ملل ساکن ایران، برای تمرکززدای قدرت سیاسی در ایران و برای سهیم شدن ملل در قدرت سیاسی در ایران ، مساوی با تجزیه طلبی، همراهی با بیگانگان و یا بیگانه پرستی ، ضد ایرانی و ضد میهن پرستی تلقی میشود. و یا به ادعای امینی این توطئه نیوکان های آمریکای است. آیا این نظر توجیه گر کشت و کشتار ملل غیر فارس در ایران نیست. آخر این چه شیوه استدلالی است که نخبگان قوم فارس به آن چسبیده اند و هر صدای حق طلبانه ای را تجزیه طلبی و توطئه ایالات متحده آمریکا میدانند.
نه آقایان عزیز و محترم صداهای حق طلبانه و خواسته های بر حق ملت بلوچ نه خواستی تجزیه طلبانه است و نه توطئه ایالات متحده آمریکا. هیچکس، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، نه ملت بلوچ و نه دولت ایالات متحده آمریکا، در حال برنامه ریزی برای تجزیه ایران نیستند. این اتهامی است که رژیم اسلامی ایران و تعداد اندکی از نخبگان شونیست قوم فارس برای مقاصد شوم سیاسی خود از آن استفاده میکنند. بلوچ ها برای حقوق ملی خود در ایران مبارزه میکنند و نه برای چیزی دیگر.
میهن اسلامی و یا نظام ولایت فقیه را همه ایرانی ها تجربه کرده و در حال تجربه کردن آن هستند. درآن از حقوق ملل خبری نیست. درآن جای برای مردم این مرز و بوم موجود نیست. همه چیز باید فدای حاکمان مستبد و فاشیست و ایدولوژی آنها بشود. مردم قدرت بزیر سوال بردن سیاست حکومت گزاران را ندارند و هر چه که بر سرشان میاید بالاجبار تن به پذیرش آن میدهند.

هیچ نظری موجود نیست: