۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

اراجیف احمدی نژاد در سازمان ملل متحد بر خلاف ملت بلوچ ، بوی نوشته های زابلی های افراطی و تندرو را میداد

احمدی نژاد درنشست سازمان ملل متحد که سخن میگفت ، تمام ملت های وسران کشورها از این بوزینه خوششان نیامده بود و سالن را ترک کرده بودند ، این جنایتکار در بخشی از اراجیف خود به ملت بلوچ حمله ور شد ، وادعا دروغین کرد که بیش ارز 400 تن از سپاهیان ، بسیجیان و مزدوران رژیم که در عملیاتهای مبارزین جنبش به هلاکت رسیده اند در مقابل جهانیان بیگناه توصیف کرد و دستگیری شهید اعظم را افتخاری بزرگ در تاریخ رژیم آخوندی دانست.
احمدی نژاد و جهانیان باید بدانند که کسانی که توسط جنبش مقاومت جندالله به هلاکت رسیده اند ، از مزدوران رژیم بوده اند و هیچ بیگناهی در لیست هلاک شدگان نیست ، و این لیست با اسناد و دلایل موجود میباشد و در وقت ضرورت به رسانه های داخلی و خارجی اعلام خواهد شد ، رژیم آخوندی روزانه که دهها جوان بلوچ و اهل سنت را بیگناه به شهادت میرساند به آنها برچسب اشرار ، تروریست ، ارازل و اوباش میزند ، ولی جنایتکارانی که به قول نمایشی شان سربازان امام زمان ، به دست مبارزین هلاک و برباد میشوند ، بیگناه و معصوم در رسانه های معرفی میشوند.
جلادان رژیم که در جنگ ایران و عراق هزاران نفر را کشته و اسیر کرده بودند ، این دفاع را دفاع مقدس میدانند و از آن تحلیل تقدیر میکنند ، باشد که برایتان مقدس است ، ولی ملت بلوچ که برای دفاع از ملت ، مذهب و دین خود قیام کرده ، علیه رژیم آخوندی بپا خواسته ، از خود دفاع میکند این دفاع را جمکرانی ها دفاع نامقدس میدانند ! هنگامیکه به آنها میگوییم دفاعتان در جنگ ایران و عراق مقدس بود ولی چرا دفاع ما را نامقدس میدانید ؟
شهید اعظم امیر عبدالمالک هنگامیکه این جور و استبداد ، تبعیض و اشغال بلوچستان توسط زابلی های تندرو را دید ، صدای حی علی الجهاد را سر داد و بسیاری از ملت بلوچ به این ندا لبیک گفتند و رهسپار کوهستانهای بلوچستان شدند.
شهید اعظم بارها در رسانه های اظهار داشتند که ما به کشور و شهر دیگری حمله نکرده ایم که رژیم ما را تروریست بداند ، ما در جهاد دفاعی به سر میبریم از سرزمین مان دفاع میکنیم ، و این دفاع برای ما فرض است.
آری ! احمدی نژاد در سازمان ملل متحد به ملت بلوچ توهین کرد و گفته های او بوی نوشته های زابلی های تندروی مذهبی را میدانند ، بنا به تحقیق تحلیلگران اکثر گفته هایی که احمدی نژاد بر خلاف ملت بلوچ به زبان می آورد نوشته های زابلی های تندرویی هستند که در دستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی به سر میبرند و از مشاوران لالایی این جنایتکار میباشند.
به امید پیروزی ملت بلوچ و سایر ملتهای تحت ظلم و استبداد ، خروج اشغالگران زابلی و آخوندی از سرزمین بلوچستان

ناکول وشدل

هیچ نظری موجود نیست: