۱۳۸۹ مهر ۵, دوشنبه

شهادت مزد سالها مبارزه

حاج خدابخش شه بخش شخصیتی در طول مبارزات مسلحانه خود با نظام جمهوری اسلامی زندگی خود را در کوههای بلوچستان و در اکثر مواقع کوههای پیر سوران(کلّه) حضور داشت، او زندگی در شهرها و سکوت در برابر جنایات عوامل جمهوری اسلامی را بر زندگی در کوههای سر به فلک کشیده بلوچستان ترجیح نداد.
مسئولین غیر بلوچ که در واقع حافظ منافع جمهوری اسلامی در بلوچستان هستند بارها به او پیشنهاد داده بودند که در صورتی که او اسلحه خود را زمین گذاشته و دست از مبارزات مسلحانه خود علیه جمهوری اسلامی بردارد حاضر هستند امتیازاتی به او بدهند اما روحیه ظلم ستیزی و حس دلسوزانه او نسبت به همنوعان بلوچ هرگز به او اجازه نداد که به خاطر چند وعده پوچ راه و آرمان نیاکان خود را رها کند.
حاج خدابخش شه بخش کسی بود که حتی قبل از شکل گیری جنبش مقاومت مردمی ایران مبارزه خود را با هدف احقاق حقوق ملت مظلوم بلوچ آغاز کرد برای مثال تنها در یک عملیات نیروهای او توانستند پنج نظامی وابسته به جمهوری اسلامی را در منطقه گرگ دستگیر کنند و مدتی بعد هنگامیکه جمهوری اسلامی با اعدام چندین نفر از بستگان او سعی داشت اراده او را در مبارزات سست کند و به نوعی نشان دهد که به هیچ عنوان ارزشی برای نظامیان دستگیر شده خود قائل نیست، افراد حاجی خدابخش شه بخش هر پنج نظامی دستگیر شده را به قتل رسانده و اعلام کردند که تا زمانیکه سیاست زور راه حل جمهوری اسلامیست آنها نیز به همان شیوه جواب جمهوری اسلامی را خواهند داد.
مبارزات شهید حاج خدابخش همچنان استمرار داشت تا اینکه جنبش مقاومت مردمی ایران فعالیت خود را در بلوچستان آغاز نمود، در این هنگام حاج خدابخش شه بخش که میدانست دشمن مشترک او و جنبش مقاومت مردمی ایران جمهوری اسلامیست در کنار تعدادی از از رهبران سازمانهای مسلح به جنبش مقاومت مردمی ایران ملحق شد اینجا بود که حضور او و افراد دیگری همچون حاجی درّا و حاجی نعمت الله شه بخش جنبش مقاومت مردمی ایران را به یک قدرت نظامی معترض به اقدامات ظالمانه جمهوری اسلامی در بلوچستان تبدیل کرد.
بالاخره حاجی خدابخش شه بخش پس از سالیان سال مبارزه با نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی سر انجام در منطقه سرباز بلوچستان و در خاک پاک بلوچستان توسط ایادی مزدور و خائن جمهوری اسلامی جام شهادت نوشید و آرزوی دیرینش که همان شهدات در راه الله تبارک و تعالی بود به حقیقت پیوست.
حبیب الله اسماعیل زهی

۲ نظر:

ناشناس گفت...

روحش شاد و یادش گرامی و راهش جاویدان

ناشناس گفت...

فرمانده شهید حاج خدابخش شه بخش ، از بزرگان طایفه غیور شه بخش ، مبارزی خستگی ناپذیر بودند که همه زندگی و دارایی خویش را در راه حق ،عزت و آزادگی فدا نمودند و تا آخرین لحظه حیات خود ، به خواری و زبونی پشت کرده و هرگز در مسیر خود دچار لغزش نشدندو مانند کوهی استوار در برابر همه حیله های آخوندی از تطیع گرفته تا تهدید دلاورانه ایستادند و سر بندگی و زبونی فرو نیاوردند و نشان دادند که سرمچار به که می گویند تا اینکه جام شهادت را نوشیدند و نام خود را در تاریخ به نیکی در کنار شهدا و صلحا به ثبت رسانیدند .

روحشان شاد ، یادشان گرامی و راهشان پاینده باد.
شهلی بر