۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

هزاران مسلمان دختران خود را عایشه نامیدند

به گزارش خبرنگار سنی نیوز در پاسخ به توهین "زندیق منافق خاسر الخبیث" به حضرت ام المومنین عایشه صدیقه محبوبه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، هزاران مسلمان در سراسر جهان فرزندان دختر خود را عایشه نامیدند.
از سوی دیگر مادران مراکشی صدها نوزاد دخترشان را عایشه نامگذاری نمودند تا سهمی در پاسخ علیه این زندیق و دفاع از مادر مؤمنان داشته باشند.
"یاسر الخبیث" شهروند شیعه کویتی است که دولت کویت تابعیت وی را چند روز قبل لغو اعلان نمود. اقدام این زندیق اگر چه همه مسلمانان جهان را تکان داده و ناراحت ساخت، لیکن امت اسلامی را هر چه بیشتر بیدار و هوشیار نمود تا دشمنان اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیتش و امت اسلامی را بیش از پیش بشناسند.
مادران مراکشی می گویند: این اقدام شان در دفاع از مادر مومنان ناچیز بوده لیکن همانگونه که خداوند وی را در حیاتش کرامت بخشید و با نازل کردن آیات قرآنی از بالای هفت آسمان ایشان را مبرا ساخت، پس از رحلتش نیز حامی و پشتیابان وی و سایر اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه وآله سلم خواهد بود، و خواهش ما از مادران مسلمان در سایر نقاط جهان اینست که دختران نوزادشان را "عایشه" بنامند تا این نام خجسته هر چه بیشتر میان مسلمانان منتشر گردیده و دشمنان بدبخت پیامبر صلی الله علیه وسلم و اهل بیتش اندوهگین و افسرده و بلاخره شرمنده گردند.
نعیمه بنیعیش عضو اتحادیه بین المللی دانشمندان مسلمان گفت: اینکه مادران مراکش نام نوزادان شان را عایشه نهادند نشانه محبت زنان و مردان مراکشی نسبت به حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و اهل بیتش خصوصا عایشه رضی الله عنها را بیان میکند.

هیچ نظری موجود نیست: