۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

مبارزان بلوچستان سرحال و آماده برای نبردهای سنت ونزدیک


اعوذ بالله من الشیطن الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَهِنُوا وَلاتَحزَنُوا وَأَنتُم الأعَلَونَ إِن کُنتُم مُومِنِینَ
سست نشوید وغمگین نگردید شما غالب هستید اگر شما مومن باشید .
این آیه در مورد مبارزان ومجاهدان اسلام در جنگ احد نازل شد زمانی که مسلمانان یک شکست ظاهری خورده و پریشان شدند .
چون بعد از هر شکست ظاهری . ...مصائبی بر لشکری که شکست خورده حمله آور می شوند ویکی از آن مصائب که بر مسلمانان حمله آور می شود و خطرناک است ( وَهنٌ ) است و دومین مصیبت که حمله می نماید ( حُزن ) است .بعد از شکستی بعضی از مسلمانان به این فکر می افتند که دیگر ما ضعیف شده ایم لذا از جنگ کناره گیری کرده به دنیای خود برسیم وبعضی غمگین می شوند وپریشانی از هر طرف مبارزان را محاصره می کنند لذا الله تعالی این آیه را نازل کرد وبه مسلمانان درس داد که شما شکست ندارید شما کامیاب هستید واین آیه زمانی نازل می شود که اجساد مسلمانان در میدان احد افتاده بودند.
حضرت حمزه رضی الله عنه تکه تکه شده بود حضرت انس بن نضر آنقدر ضربه خورده بود که کسی او را نمی شناخت و دست حضرت طلحه فلج شده بود مصعب بن عمیر نوجوان در گوشه ای افتاده بود حضرت سعد بن ربیع در گوشه ای تکه تکه شده بود عبدالله بن جحش بدون گوش وبینی در گوشه ای شهید شده بود ودر گوشه ای دیگر عبدالله بن عمر بن الحرّام بدون گوش وبینی افتاده بود حضرت عمر بن جموح صحابی فلج در گوشه ای مثله شده بود و در گوشه ای دیگر جسد حضرت خیثمه مثله شده بود خلاصه هفتاد نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم روی زمین افتاده اند ودر ظاهر شکست سنگینی بر مسلمانان وارد شده است در همین زمان الله تعالی جبرئیل را می فرستد ومی فرماید سست وغمگین نشوید شما پیروز هستید
حضرت حمزه رضی الله عنه تکه تکه شده بود حضرت انس بن نضر آنقدر ضربه خورده بود که کسی او را نمی شناخت و دست حضرت طلحه فلج شده بود مصعب بن عمیر نوجوان در گوشه ای افتاده بود حضرت سعد بن ربیع در گوشه ای تکه تکه شده بود عبدالله بن جحش بدون گوش وبینی در گوشه ای شهید شده بود ودر گوشه ای دیگر عبدالله بن عمر بن الحرّام بدون گوش وبینی افتاده بود حضرت عمر بن جموح صحابی فلج در گوشه ای مثله شده بود و در گوشه ای دیگر جسد حضرت خیثمه مثله شده بود خلاصه هفتاد نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم روی زمین افتاده اند ودر ظاهر شکست سنگینی بر مسلمانان وارد شده است در همین زمان الله تعالی جبرئیل را می فرستد ومی فرماید سست وغمگین نشوید شما پیروز هستید

هیچ نظری موجود نیست: