۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

جلاد حقيقت در نيويورک

گفتند احمدی‌نژاد در ترور فجيع دکتر کاظم سامی شرکت داشت، حکومتيان خبر را دروغ و شايعه خواندند. گفتند او مأمور تير خلاص بود، حکومتيان اعلام کردند دروغ و شايعه است. گفتند در اشغال سفارت آمريکا گروگان‌گير بود، حکومتيان گفتند دروغ و شايعه‌ی آمريکايی‌هاست. بسيارخوب، آن‌چه‌ها گفته شده، حتی عکس‌ها و اسناد، ساختگی و دروغ و شايعه‌اند، با جنايت‌های اخير که جهانی شاهد دارد، و با اين دهان و قلبی که بوی گند دروغ و وقاحت منتشر می‌کند و جلاد حقيقت است، چه خواهيد کرد؟
مسعود نقره‌کار ـ ويژه خبرنامه گويا

سپتامبری ديگر , و نمايش ِ تکراری ِ موجودی به نام احمدی نژاد در سازمان ملل متحد و نيويورک.
امسال نيز چون سال های گذشته "مديا" ی امريکا با مصاحبه های رنگارنگ با احمدی نژاد فضای امريکا و جهان را با بوی گند و تعفن دروغ هايی نشانگر اوج وقاحت و عوامفريبی ,که چيزی جز اهانت به شعور انسان و انسانيت, نيستند ,آلوده کردند.
امسال و سال های گذشته دست اندرکاران "مديا" ی امريکا نشان دادند يا نمی توانند و يا نمی خواهند چهره ی واقعی اين موجود را به جهانيان بنمايانند, مصاحبه های پربيننده ی لری کينگ در سال های گذشته , و در چهارشنبه شب ازاين دست مصاحبه ها هستند. احمدی نژاد چهار شنبه شب در مصاحبه با" لری کينگ" يک مصاحبه شونده نبود , اوبه خوبی نقش يک بازجو را ايفا کرد , و شادا! که اين موجود با سفاهت و بلاهت خود وظيفه ی مصاحبه کننده ها را انجام می دهد و صورت و سيرت پليد و غير انسانی اش را می نماياند.
در باره احمدی نژاد به وفور گفته و نوشته شده است .او سياست بازی قالتاق و مشکوک به ابتلای انواع بيماری های روانی ست . فاکت ها , نشانه ها و دليل های ارائه شده در باره ی توهم ها , هذيان ها, خودشيفتگی ها , " دروغگويی های پاتولوژيک " , فريبکاری ها و عوامفريبی های احمدی نژاد به سهولت می توانند شکل دهنده ی مجموعه ای کتاب ِ چند جلدی ويا قطور ترين پرونده ی يک بيمار روانی باشند.

هیچ نظری موجود نیست: