۱۳۸۹ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

بیمارستانهای شهرهای ایرانشهر ، سرباز و چابهار مملو از کشته و زخمی های سپاه و بسیج ، در درگیریهای اخیر سرباز است

به گزارش آژانس خبری تفتان : طبق خبرهاي رسيده ازشهرهاي ايرانشهر چابهار وسرباز بيمارستان ودرمانگاهاي اين شهرها مملوازكشته وزخمي شده ها است كه دردرگيريهاي اخير در سرباز رخ داده وآماركشته شدگان به شدت رو به افزايش است.
همچنين درمسيرايرانشهرسرباز چندين ايست بازرسي اضافه شده و تمامي مزدوران رژيم در منطقه درحالت ناامني بسرميبرد ودرايرانشهرچندين جوان بلوچ به دليل توجه نكردن به ايست مامورين رژیم به دست متجاوزان كشته وزخمي شده اند .

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مرا از تیغ وشلاقت مترسان
مرا از بند و زندانت مترسان
من آن فانوس شهر بی چراغم
مرا از باد و از طوفان مترسان
من آنم خرقه پوش خانه بر دوش
مرا از دخمه تاریک نااهلان مترسان
هراسی نیست مرا چون حسینم
مرا زین افتخار سر جدا از تن مترسان
کجا ترسند سبکبالان مشتاق
ز آواز اناالحق سو به پروازم مترسان
هراس من ز مرگ روشنایی است
مرا زین شب پرستان تبهکارت مترسان
هراس من ز آه آن تهیدست است
مراچون اشک جدا از چشم یارانم مترسان
چو ابراهیم که بر آتش فکندند
مرا زین باغ و بستانم مترسان
فرو ننشیند این موج خروشان
مرا از سد مزدوران مقدس هم مترسان

این از طرف امید .س (نویسنده گمنام بلوچ)

ناشناس گفت...

سپاه قدس در بلوچستان چیست؟
باز دلقک مجلس قلیون چراغ خامنه ای یعنی همین شهریاری(خامنه ای معتاد به شیره است و بعضا به غلط گفته می شود که تریاکی و جهت اطلاع خوانندگان شیره را با قلیون چراغ می کشند و تریاک را با بافور) به مانند دلقک و تحفه قرن 21 احمدی نژاد از توان و چنین و چنان سپاه و خصوصا تروریستی ترین بخش آن یعنی سپاه قدس نام می برد و با اینکه بنده از چند و چون ماجراهای اخیر در حد همین اخبار ظاهری آگاه هستم ولی اگر ما بدنبال سرنخی در گفته های این نوکرک خامنه ای بی مایه بگردیم ، همین نکته سپاه قدس است و این بدین معناست که در ماجرهای اخیر در کشتار مردم عادی بلوچ جدا از سرمچاران و مبارزان (زیرا مبارز خود کفن پوش است) نیروهای خود فروش و برادر فروش بلوچ که بعضا ظاهری عضو بسیج هستند و در اصل در مزدوری سپاه قدس فعالیت دارند ،فعال و مشغول به جنایت هستند و در اینجا اندکی از سپاه قدس خاطر نشان شویم خوب است،سپاه قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی مقرش در کرمان است و تقریبا بیشتر فعالیتهای تروریستی سپاه در سطح بین المللی برعهده سپاه قدس است و سپاه قدس همچنین در سازماندهی قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان صاحب اجازه و از مسئولیتهای آن می باشد و دو نکته یکی همسایگی کرمان با بلوچستان و دیگری قاچاق مواد مخدر از عواملی هستند که این بخش سپاه یعنی قدس در بلوچستان بیشتر از دیگر جاها فعال باشد و توانسته است از بین مواد فروشان یار گیری کرده،مخبرها و مزدورهای بسیاری را در کنترل خود داشته باشد و از این یارهای خود هم در جنایات منطقه ای و حتی فرا منطقه ای استفاده کند و اکنون که سپاه قدس که بهتر است از آن بعنوان بخشی اطلاعاتی و عملیاتی نام ببریم ،می بیند که در بلوچستان خیزش مردمی و یا به اصطلاح ناآرامی رو به ازدیاد است بر آن شده که از این مزدوران در خود منطقه یعنی بلوچستان بیشتر کار بگیرد و این مزدوران که تقریبا اکثرا در قاچاق فعالیت دارند هم بخاطر نقطه ضعف و هم اعتیاد به این کار برای داشتن تسهیلات ترانزیت و فروش مواد مخدر ( از صفات بارز سازمانهای اطلاعاتی است که معمولا به مزدوران پول نقد نمی دهند و بیشتر تسهیلات برای کسب درآمد در اختیارشان قرار می دهند) و هم اینکه این اشخاص دیگر وجدانی در سرشتشان نمانده است برای راضی کردن ارباب ،این روزها نقش پررنگتری در جنایت برضد مردم خود مشغولند و رژیم هم در همین برنامه هم به هدف سرکوب و خفقان خود می رسد و هم به این هدف که به بدبینی واختلاف در بین مردم بلوچ نسبت به یکدیگر دامن می زند و آتش فتنه ای دیگر را شعله ور کند و اینجاست که هم نیروهای روشنفکر و سیاسی و هم مردم بلوچ بایست بیش از پیش هوشیار باشند و البته از آنجا که این روشها قدیمی هستند و مردم بیدار ،رژیم فقط بصورت فصلی می تواند فتنه انگیزی کند و به هر حال و هر صورت محکوم به شکست است و قطعا مبارزان و فعالین بلوچ برای روبرویی با اینگونه دسیسه ها در برنامه ریزی خواهند بود و رجزخوانیهای شهریاری ها و فتنه گریهای قاسم سلیمانی و سپاه قدس و مزدوران بلوچش راه به جایی نخواهند برد و خصوصا مزدوران روزهای سیاهی در پیش خواهند داشت.(در اینجا لازم بود نام بعضی از مخبران شناخته شده و ناشناس بگیریم ولی آن را موکول به وقتی دیگر می کنیم و جهت اطلاع خوانندگان، قاسم سلیمانی با بعضی از این مخبران مستقیما در تماس است که در یادداشتی دیگر به این دو نکته خواهیم پراخت).
سلیم جان بلوچ

ناشناس گفت...

این بد بختها مثل سگ میترسن دیروز تو جاده بودم از کوله سنگی تا زاهدان که 20 کیلومتر بیشتر نیست 3تا ایست اطلاعات و سپاه گذاشته بود من که تنها بودم میترسیدن نزدیک بشن به ماشینم از 5 6 قدمی سوال میکرد منم باید داد میکشیدم که بشنوه ترس رو حتی یه بچه میتونست تو چشماشون ببینه هیچ وقت جاده رو اینقد تحت فشار امنیتی ندیده بودم مجاهدین رو خوب جایی دست گذاشتن از عکس العملهای دولت مشخصه