۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

گله ای از علماء

بنام ولی المومنین وامام المجاهدین
بعد از گذشت سی سال توهین و تحقیر مردم شریف بلوچستان وخصوصا علمای مخلص این خطه و تخریب مساجد ومدارس و اماکن متبرکه آنان و توهین به مقدسات و عقایدشان و به اعتیاد کشاندن جوانان این دیار صبر واستقامت و کشاندن تحصیلکردگان و جوانان با دسیسه های مرموزانه وبرنامه ریزس شده توسط گروه ویژه ای درقم به کار قاچاق و مواد مخدر .
امروزه الله تعالی به فضل و احسان خود یک صلاح الدین ایوبی از خطه بلوچستان بنام عبدالمالک ریگی قائم نمود که با برنامه ریزی دقیق تمامی برنامه های سی ساله دولت را نقش برآ ب نمودودولت منحوس آخوندی دیوانه وار بر علیه این شخص و حرکت اسلامی جهادی او بنام جنبش مقاوت مردمی ایران جندالله تبلیغات وسیعی را آغاز نمود وهر چه تبلیغات دولت منحوس آخوندی بر علیه این افراد مخلص بیشتر می شد مردم بیشتری به آنان ملحق شده وبیشتر قدرت می گرفت تا این که دامنه عملیات های وسیع آخوندهای بی شرف را تا سرحد مرگ پریشان نمود وبا در دست داشتن صددرصد وسایل ارتباط جمعی حقیقت را وارونه جلوه می دهند و بعضی از دوستان ناآگاه از تبلیغات این دروغگویان متاثر شده و نسبت به این حرکت دلسوزسوء تفاهم پیدا نموده اند و حتی بعضی افراد وگروههای سیاسی عملیات های این حرکت وخصوصا عملیات های استشهادی را بر علیه رهبران کفر و ائمه آنان ودشمنان دین ومقدسات اسلام را محکوم می نمایند لذا از افراد وگروه های سیاسی هیچ گله ای نیست چون سیاسیون کسانی هستندکه در وقت صبح رخ آنان بطرف شمال است ودر شب رخ آنان بطرف جنوب . یعنی افراد و گروه های سیاسی استقلال فکری ندارند بلکه هر طرف که نفعی را احساس بکنند صورت خود را به همان طرف برمی گردانند گروههای سیاسی همچون تصویرشیر بر روی پرچمی هستند که با تغییر باد متغیر می شوند .
اما گله ما از کسانی است که خود را پرچمداران و علمبرداران اصلی اسلام می دانند . یعنی علماء اسلام لذا از آنها می پرسیم شما چرا ؟
ای علماء اسلام شما کمی زندگی اسلامی خود را بررسی کنید و ببینید اسلاف شما علماء ربانیین در مقابل کفر سر تسلیم خم کرده اند ؟ آیا از ضعف وناتوانی غالب بر محیط خود حاضر به تایید کفر گشته اند ؟ آیا از سر ناتوانی عقیده باطلی را تایید کرده اند ؟ مگر شما نخوانده اید که پیامبر اسلام در مقابل عقیده هیچ مصلحتی را نمی پسندیدند ! وبه ائمه کفر که پیش عموی او آمده بودند فرمود ؟ اگر شما تکه ای از ماه را در دست من قرار بدهید از عقیده خود دست نمی کشم ! مگرشما نخوانده اید که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر شلاق خامنه ای زمان یعنی ابوجهل جان می دادند ولی اجازه تحقیر و تحریف عقاید را نمی دادند ؟ مگر شما نخوانده اید که خبیب بن عدی رضی الله عنه در مکه مکرمه در اسارت توسط نیزه برداران احمدی نژاد زمان خودشان کفار مکه سوراخ سوراخ شد ولی حاضر به قبول ذلت نشد ؟ ای علماء عزیز شما چشم وچراغ امت اسلامی هستید وقتی که شما تاریک گشتید دیگر امت به دره های سخت جهالت پرتاب می شود .
از این که می گویند موت یک عالِم موت تمام عالم است . هدف از موت عالم مردن روحانیت اوست چون شیخ ابواللیث سمرقندی رحمه الله می فرماید : وقتی که یک عالم به مشتبهات روی می اورد عوام به حرام دچار می شوند و زمانی که علماء به حرام دچار می گردند عوام به کفر داخل می شوند . لذا مسئولیت شما خیلی سنگین است شما مسئول تحفظ عقاید امت اسلام هستید نه تخریب عقاید انان ! واگر از طرف شما نسبت به عقاید کوچکترین سستی و مصلحتی انجام بپذیرد بدانید که عقاید امت اسلام را تخریب کرده اید .
آیا زمانی که شما مرزهای حق وباطل را می شکنید . باطل را حق قلمداد می کنید . و با طل را حق و یا برادر حق می شمارید فکر کرده اید که حال عقیده امت اسلام چه می شود ؟ آیا شما امت اسلامی را به همان پرتگاهی نینداخته اید که رسول مقبول اسلام فرمودند : یک انسان صبح مسلمان است وشام کافر می گردد وشام مسلمان است و صبح کافر می گردد . واین مرض زمانی رخ می دهد که عوام مرز کفر و ایمان وشرک و توحید را نمی شناسند . لذا وقتی که یک عالم مرز کفر وایمان را می شکند و کفر راایمان ویا برادر ایمان تلقی می نماید عوام لازما به کفر داخل می شوند . و گناه دخول عوام به کفر بر گردن چه کسی است این را بر عهده خودتان می گذارم .
لذا از شما علماء درخواست می کنم همچون امام احمد بن حنبل شلاق و زندان را بر ذلت و تحقیر و تخریب عقاید امت اسلام ترجیح دهید مطمئنا اگر در زندان شلاق بخورید و همچون امام ابو حنیفه جنازه تان از زندان خارج گردد نزد الله تعالی سربلند وکامیاب هستید ولی اگر شما بنا بر محبت دنیا و کراهیت موت در مقابل کفر سر تسلیم خم کردید و عقاید باطل کفار ودشمنان ناموس نبوت را تایید کردید سبب تخریب عقاید امت گردیده ودر مقابل الله تعالی پاسخگو می باشید ! حضرت ثوبان غلام آزاد کرده رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید : من در مورد امت خود از هر چیز بیشتر از حاکمانی خوف دارم که بسیار گمراه کننده هستند بزودی بعضی از قبایل امت من عبادت بت ها را شروع می کنند وبعضی از انان با مشرکان همگام می شوند . قبل از قیامت سی دجال دروعگو ظاهر می شوند و هرکدام ادعای نبوت می کنند ویک گروه از امت من همیشه برحق قایم شده و او همیشه از جانب الله تعالی حمایت و مدد می شود و هیچ قدرت مخالفی نمی تواند او را نقصان برساند تا زمانی که امرالله تعالی بیاید .( ابن ماجه کتاب الفتن )
واین را علماء ربانی بطور واضح می دانند وقتی که بین حق وباطل وقتی که بین کفر وایمان مرزی وجود نداشته باشد عقیده ولاء وبراء از بین می رود آنزمان است که هر کسی کافر را برادر خود می داند و می خواند ویا این که عقیده کفار و روافض را صحیح می داند وایمان خود را ضایع می نماید واز مرز ایمان پارا درازتر کرده به منطقه کفر داخل می شود لذا ای علماء اسلام بنا به قول الله تعالی ( انما یخشی الله من عباده العلماء ) از الله تعالی بترسید وعقاید امت اسلام را تخریب نکنید . از الله بترسید کفر را ایمان معرفی نکنید . از الله بترسید ودشمنان دین وناموس نبوت را برادر معرفی نکنید . از الله بترسید دشمنان حضرات ابوبکر و عمر رضی الله عنه را دوست معرفی ننمایید . که عوام بیچاره بنا به اقوال ظاهری و تقیه شما عقاید روافض را از اعماق قلب صحیح می دانند وایمانشان خراب می شود و شما آمران و مسببان باالمنکروداعیان باالکفر محسوب می گردید
ابوالقاسم بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: