۱۳۸۹ شهریور ۲۵, پنجشنبه

وزیر جنایتکار رژیم نجار : عده اي تنها مي خواهند خدمات موثر دولت را كتمان كنند ( حقیقت خدمات رژیم آخوندی را در تصاویر زیر ببینید*
هیچ نظری موجود نیست: