۱۳۸۹ مهر ۲, جمعه

جوانان اهلسنت ایران عملیات اخیر مهاباد را تبریک گفتند

رژیم آخوندی صفوی در طول سی واندی سال که از انقلاب شومشان می گذرد بالاخص در این سال اخیر صدها تن از مردم شریف و خونگرم کردستان(اندیشمندان، نخبگان،جوانان،علما)راکشت عده ای را به جرم گروهک ،عده ای را به جرم ضد انقلاب وعده ای دیگر را به جرم ارازل واوباش به زندان انداخت با این عمل زشت خودمی خواست نشان دهد که ما جلوی رشداجتمایی ،فرهنگی واقتصادی مردم کردستان راگرفته اما آنها کور خوانده بودند .
مردم کردستان مردان کوه وکوهسار زیرک و شجاع آنچنان جوابی مناسب در وقت مناسب به رژیم اخوندی دادند، که توان تحمل برآنها بسیار سخت بود جوانان اهلسنت و جماعت ایران این عملیات راتبریک گفته واز برادران کرد خود در همه شرایط حمایت میکنند .
جوانان اهلسنت ایران به رژیم آخوندی صفوی هشدارمی دهند اگر چنانچه برادران آنها که در زندانها هستنند آزاد نکنند دست به عملیات دیگری با شدت بیشتری خواهند زد امروز خونهای مفتی زاده،ربیعی وجوانان جوانه زده ، تا انتقام از جلادان آخوندی گرفته شود.
جوانان اهل سنت ایران

هیچ نظری موجود نیست: