۱۳۸۹ شهریور ۱۷, چهارشنبه

چرا ؟

چرا احزاب و سازمانهای اپوزيسيون قتل عام جوانان اهل تسنن را بيشرمانه ناديده می گيرند و از کشته شدن بسيجی ها و پاسداران با خانواده های قاتلان اظهار همدردی می کنند؟ آيا اپوزيسيون حکومت ايران در دام تبليغاتی اطلاعات آخوندی گرفتار شده و قادر به ديدن خونهای ريخته شده هزاران بيگناه کرد، بلوچ و ترکمن و پيروان اهل تسنن در خراسان و هرمزگان نيستند؟
بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: