۱۳۸۹ شهریور ۲۸, یکشنبه

سندی که نشان می دهد در راهپیمایی های اعتراضی با اسلحه های جنگی آدم کشته اند

احمدی نژاد کشور به کشور می رود و سخت سرگرم تکذیب سنگسار و انکار کشته شدن آن همه شهروندان معمولی ایرانی به قیمت رییس جمهور باقی ماندن خودش است و در ایران همین شهروندان معمولی دادگاه به دادگاه می گردند و مستندات جدید کشف می کنند که بچه هایشان با چه نوع اسلحه ای کشته شده اند و همچنان امیدوار هستند که روزی قاتل فرزندان شان را هم در هیمن سیستم بیمار پیدا کنند.
گفتگویم با پدر شهید حمید حسین بیک عراقی را بخوانید و ببینید چقدر برای پدر این خانواده ها مهم است که وقتی به سراغ شان می روی و از آنها سراغ پیگیری های جدیدشان را می گیری، خرسند می شوند که هنوز فراموش نشده اند و برای همین مستندات را هم به خبرنگار می رسانند تا مردم ببینند که آنها آنقدر تلاش کرده اند تا از همین نظام هم اقرار بگیرند که در خیابان های ایران با کلاشینکف آدم کشته اند تا احمدی نژاد رییس جمهور باقی بماند. متن مصاحبه به همراه مستندات در پی می آید. خانواده های زیادی هستند که از فرزندان شان تنها همین چند سند باقی مانده است.
پدر شهید حمید حسین بیک عراقی: با کلاشینکف به فرزندم شلیک کرده اند
جرس: حمید حسین بیک عراقی یکی از جوانان تهرانی بود که همانند میلیون ها جوان ایرانی در راهپیمایی اعتراضی بیست و پنج خرداد به خیابان آمده بود اما گلوله ای در فاصله بسیار نزدیک به سمت او شلیک شد و او نیز همانند برخی دیگر از جان باختگان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هرگز به خانه برنگشت

هیچ نظری موجود نیست: