۱۳۸۹ شهریور ۱۴, یکشنبه

بلوچی که از زبان بلوچی شرم دارد

مهره های رژيم در بلوچستان چنان انگشت شمار هستند که رژيم تهران بجز جابجايی آنها چاره ای ديگر ندارد.
يکی از مهره های سرسپرده حکومت م. اکبر چاکرزهی است که چند روزی است از گـِه به شستون آورده شد و با محافظين مسلح وارد فرمانداری شهرشد. وی چنان از بلوچ و هويت بلوچی به دور است که با بلوچها در شستون به زبان فارسی حرف می زند. چاکرهی چنان کاتوليک تر از پاپ شده که هفته گذشته حتی در جلسه ای که ففط شرکت کنندگان بلوچ داشت به فارسی حرف می زند. يکی از حضار به وی گوشزد می کند که اينجا همه بلوچ هستيم، پس بهتر است بلوچی حرف بزنيم. چاکر زهـی نوکرصفت و خودفروخته فورا صدايش را بلند می کند و به زبان فارسی می گويد « يادمون نره که زبون اداری ورسمی کشورفارسی است»!
بلوچ (اظهار نظر یکی از خوانندگان آژانس خبری تفتان)

هیچ نظری موجود نیست: