۱۳۸۹ شهریور ۱۰, چهارشنبه

دروغگويان را حافظه نباشد


به گزارش آژانس خبري تفتان بازار دروغ از سوي دولتمردان ايراني گرم است و هر روز يك دروغ جديد تحويل مزودران خود مي دهند زيرا مي دانند كه مردم فريب اين دروغهايشان را نمي خورند و فقط براي تسكين دل مزدورانش دروغ تحويل مي دهند اما گاهي خود دروغهايشان را افشا مي كنند و يكديگر را تكذيب مي كنند.
عمليات افتخار آفرين شهيد اعظم 1 مزدوران رژيم را در بلوچستان ديوانه نمود كه هر يكي از ديوانگي سخني مي گفت و افرادي امثال شهرياري كه از قبل ديوانه بودند ديوانه تر شدند و افرادي مثل نورا حتي در مجلس گريه كردند كه دولت كاري براي زابليهاي جنايتكار بكند اما داد و فريادها كار به جائي نبرد كه نماينده دولت در بلوچستان با پوزخندي به زابليها همه را سخره گرفت و با مسخره كردن همه گفت هيچ كاري هم براي مزدوران زابلي دولت نخواهد كرد.
اما در اين ميان برخي مقامات از تهران دروغهائي تحويل دادند تا شايد اندكي مزدوران زابلي خود را شاد كنند و معاون امنيتي وزارت كشور از شناسایی و دستگیری تعدادی از عوامل مرتبط با عمليات خبر و چند خبر دروغ ديگر هم تحويل زابليها دادند تا شايد كمي زابليها فكر كنند كه تهران در فكرشان هست و همانگونه كه در طول سي سال براي تهران مزدوري كرده اند و بلوچ كشي و نسل كشي براه انداخته اند الان هم تهران برايشان كاري خواهد كرد كمي خوشحال شدند اما تهراني ها كه دروغ گفته بودند خيلي زود فراموش كردند.
به همين دليل چند روز پيش كه رادان به زاهدان آمده بود تا با زابليها كمي حرف زند و دلداري دهد خبرنگاران در مورد عوامل دستگير شده از وي پرسيدند كه رادان كه دروغهاي معاون وزير كشور را فراموش كرده بود گفت فردي در اين مورد دستگير نشده است كه خبرنگاران حرفهاي معاون وزير كشور را برايش ياد آوري كردند كه رادان فورا گفت بله افرادي دستگير شده اند اما آنها عوامل نيستند بلكه رادان يك اصطلاح جديد ساخت و گفت آنهائي كه دستگير شده اند سرچشمه هستند كه مزدوران زابلي تا الان نمي دانند سرچشمه عمليات يعني چي ؟
اگر هدف رادان فرماندهان جندالله هستند كه هيچ كس دستگير نشده است و اگر نه بايد روشن كنند كه منظورش از سرچشمه ها چيست البته ناگفته نماند كه فعلا چون مزدوران زابلي در حال كشته شدن هستند بايد رادان ها چنين اصطلاحاتي درست كند كه شايد چند روز زابليهاي مزدور و جنايتكار فكرشان به اين اصطلاحات مشغول شود.
البته دروغ گفتن در مذهب تشيع ثواب دارد و به قول ملا باقر مجلسي جعفر صادق گفته است : دين ندارد كسي كه دروغ نگويد و به همين خاطر رادانها بايد دروغ بگويند تا در دينداري شيعي كسب مقام كنند.

هیچ نظری موجود نیست: