۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

به احمدی نژاد اجازه ورود به مجمع عمومی سازمان ملل را ندهید...

جناب دبیر کل ، آقای بان کی مون ، من این نامه را با احترام برای شما امضا میکنم تا احمدی نژاد را به سازمان ملل راه ندهید او رییس جمهور ملت ایران نیست او رییس رژیم سنگسار و رژیم قاتلان مردم ایران است. پذیرش چنین قاتلی زنجیره ای یعنی فراهم کردن بستری برای پذیرش رییس جمهوری او. احمدی نژاد ریس دولتیست که اعدام کرده و میکند زندانیان را شکنجه میدهد و ترور میسازد و به زنان و کودکان تجاوز میکند. حداقل خواسته من از شما راه ندادن این جانی به سازمان ملل است . من و ما را در خواسته ام یاری دهید.
( هموطنان با امضا این طومار به رفتن احمدی نژاد به سازمان ملل اعتراض کنیم)
iransolidarity.org.uk

هیچ نظری موجود نیست: