۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

نگاه کنید به فقری در اقلیم عربستان ایران که جناحی از حکومت هم به ان اعتراف میکنداین عکسهای تکاندهنده از عکاس حزب همبستگی دمکراتیک اهواز نیست، این همان فقری است که با وجود ثروت نفت و گاز، ما فریاد ان را سالها پیش کشیدیم و امروز جناحی از رژیم ایران قادر به پنهان کردن ان نیست، و طبعا این وضع شامل بلوچستان، کوردستان، اذزبایجان و ترکمنستان هم میشود

هیچ نظری موجود نیست: