۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

تشديد توطئه بلوچ زدايی و دشمنـی آشکار با مردم بلوچ

به گزارش آژانس خبری تفتان : بنا به گفته استاندار فالانژ علی محمد بيگانه «۱۲۰ هزار (صدوبيست هزار) نفر تبعه غیر مجاز ساکن در این استان به خارج از کشور طرد شده اند».
همزمان با همين خبر اعلام شد که اداره ثبت احوال در بلوچستان به ثبت ساکنين سيستان و بلوچستان در يک شبکه ای کامپيوتری اقدام کرده است. تا به مرور شناسنامه ها ی کاغذی را از ميان بردارند.
طبق اخبار رسيده
هزاران بلوچ از سرزمين بلوچستان در بين ۱۲۰ هزار نفری بودند که بوسيله پاسداران، بسيجی ها، اوباش زابلی پليس، و مرصاد دستگير شده و به خارج فرستاده شده اند. خيلی ها به بلوچستان شرقی و پاکستان فرستاده شدند و بسياری به نيمروز و افغانستان رانده شده اند.
مواردی در دست هست که عليرغم بهمراه داشتن کاغذپاره ( سجل) ايرانی بلوچهايی در دزآپ، پهره، شستون، واش، چهبار و سيستان دستگير شده و بعنوان « اتباع بيگانه» به خارج از بلوچستان غربی فرستاده شده اند. برای اولين بار در تاريخ چندهزارساله بلوچستان و تاريخ هشتاد ساله ايران انگليس ساخته، علی محمد بيگانه نماينده سياسی يک قدرت اشغالگردر بلوچستان هزاران بلوچ را «مشکوک التابعین» ! معرفی کرد.
هزاران سال است که مردم بلوچ در سرزمين نياکان خويش و در وطن اجدادی شان بلوچستان زندگی می کنند. حالا اگربلوچ، کاغذپاره ايرانی بنام شناسنامه يا سجل را نداشته باشد در بلوچستان خويش خارجی يا بيگانه نيست. بيگانگان حکام مستبد فارس و فاشيستهای ريز و درشت من جمله سليمانی، شهرياری، نورا و علی محمد هستند که مردم بلوچ را به اسارت گرفته و بلوچستان را به اشغال خود درآورده اند.
توطئه بلوچ زدايی را با کامپيوتريزه کردن ثبت احوال به زعم خودشان تشديد خواهند کرد وکينه عميق شان را نسبت به ملت بلوچ ، بلوچستان و نامهای بلوچی، در اين روند حتی در سيستم کامپيوتری اداره ثبت احوال نيز خواهند کاشت.
اما کور خوانده اند به اميد خدا آن روز دارد فرا می رسد که اداره ثبت احوال بيگانگان را بهمراه اشغالگران فاشيست از خاک پاک بلوچستان بيرون بياندازيم. اگـر به تاريخ پرافتخار چندهزارساله بلوچستان نگاه کنند آنگاه در خواهند يافت که بلوچستان بيگانه پذير نيست.
فرزندان بپاخاسته بلوچستان و ملت بلوچ بار دگر به دشمنان بلوچ و بلوچستان نشان خواهند داد و به آنان خواهند فهماند که
بلوچستـــان متعلـــق به ملـــت بلــــوچ اســـت.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جالب است در خبرها دیدیم که تبادل زندانی بین رژیم ایران و جمهوری آزربایجان صورت گرفته و در بین زندانیان دو تبعه لبنانی که هویت ایرانی داشته اند بوده اند و بقیه را خود بهتر می دانید.
و اما ملت بلوچ این روزها بیشتر از گذشته مورد تغییر بافت جمعیتی هستند و تا باشد از این کارهای احمقانه باشد تا مردم ما را بیدار و بیدار تر کند تا بدانند تا چه اندازه در سرزمین آبا و اجدادی خود حق زیستن ندارند و از آب و خاک خود محروم می شوند و دنیا و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری هم بنشینند و تماشاچی باشند و همچنین کشورهایی که با رژیم ایران نقش یک بام و دو هوا بازی می کنند .
بلی !اینها همه دست در دست هم می دهند تا مردم ما برای دفاع از هویت و سرزمین آبا و اجدادی خود بپاخیزند و متجاوزانی که حتی حاضر به تحمل دیدن آنها نیستند را حالی کنند که توپ ،تانک ، مسلسل دیگر اثر ندارد و ملت بلوچ برای دفاع از سرزمین خود مجبور است از امکانات اندکی که دارد استفاده کند و نگذارد تا بلوچستان ،بوسنی و یا چچن شود و دیگران هر چه دل تنگشان خواست با این مردمان مهمان نواز و خونگرم بکنند و تاریخ هم خوب چیزیست چون بلوچ در طی قرنها بخوبی نشان داده که حرف زور را به هیچ زبانی قبول نکرده و نمی کند حال این سجل و شناسنامه تهران تا بحال چه خدمتی به این مردم کرده بجز اینکه هر وقت دلشان خواست همان حق شهروندی درجه چندم را هم بگیرند و مثلا این هم حربه فشاری باشد ولی این تو بمیری از آن تو بمیریها نیست آقای خامنه ای و این کار برای تو و نوکرانت بسیارگران تمام خواهد شد و بخوبی می دانید بلوچ هم می تواند شناسنامه های شما را باطل کند !و اگر بلوچ شروع کند به باطل کردن شناسنامه هایتان دیگر از کسی گله نکنید و فقط به فکر گور برای خود و مزدورانتان باشید! ،
آخر ای فرومایه ها حماقت هم اندازه ای دارد ،چقدر باید به شما نادانان گفت که بلوچ در سرزمین خودش براحتی می تواند کارهایی بکند که شمایان حتی فکرش را نمی توانید بکنید تا چه برسد بلوچ برای دفاع از حق خود تاکتیک تهاجمی اتخاذ کند آنگاه چه می کنید.
بلوچستان متعلق به بلوچ است و فقط بلوچ حق دارد در این سرزمین تکلیف تعیین کند و بلوچ در سرزمین خود حق دفاع دارد و این حق مشروع اوست.
یا شهادت یا سعادت
میریونس بلوچ