۱۳۸۹ مرداد ۲۴, یکشنبه

جنگ مشايی و فيروزآبادی

حسن فيروزآبادی: مشايی تئوريسين جنگ نرم و جاسوس سيا است.
رحيم مشايی : فيروزآبادی جاهل است

هیچ نظری موجود نیست: