۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

انتساب یک غیر بومی دیگر به فرمانداری زاهدان

از چندی قبل که حسن نوری فرماندار زابلی زاهدان، که اکنون مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور است برای ادامه فعالیت خود به تهران منتقل شد به دستور وزیر کشور فردی به نام لطیف صادقی که غیر بومی و اصالتا ایلامی بود بصورت غیر رسمی بر کرسی حسن نوری نشسته بود، این فرد اکنون بصورت رسمی فرماندار زاهدان معرفی شده است.
صادقی فردی بسیجی و از حامیان سرسخت سپاه پاسداران انقلاب در بلوچستان به حساب میرود او در طی مدت فعالیت خود در فرمانداری زاهدان هیچ کار مثبت و قابل توجهی انجام نداده است، بنظر میرسد او نیز همچون مسئولین سابق توجه به غیر بومیان مقیم زاهدان را سرلوحه کار خود قرار میدهد.
گفتنی است شهر زاهدان هرگز فرماندار بلوچ و بومی نداشته است و اکثر فرمانداران زابلی و یا شهرستانی بوده اند.
بلوچی گپ

۱ نظر:

بلوچ گفت...

نمونه هايی ازجبهه های مشترک دشمنان بلوچ و بلوچستان در طول تاريخ.@ حمله اسکندر مقدونی به بلوچستان با همکاری لشکريان و سربازان پارس
@ همکاری مغولان با پارسها۲۳۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح

@همکاری افغانيها منجمله غزنويان با پارسيان بر عليه بلوچستان
@ همکاری صفوی های سفاک با پرتغاليها
@ جبهه مشترک انگليسيها و پارسيان از نيمه دوم قرن بيستم ميلادی تابحال.
@ همکاری شوم انگليسيها و رضا قلدر که باعث سقوط حکومت ملی بلوچستان غربی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی شد.
@ همکاری نزديک امريکائيها و حکومت محمد رضا پهلوی بر عليه بلوچ و بلوچستان
@ همکاری امريکائيها با جمهوری رافضيها بر عليه بلوچ و بلوچستان
@ جبهه مشترک و همکاری نزديک پنجابيهای جلاد و حکام مستبد تهران از زمان تشکيل حکومت پاکستان( ۱۹۴۸ )تا بحال.