۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

گیرم که میزنید ، گیرم که میکشید ، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید ؟

بار دیگر ضحاک خون نازنین هموطن کردمان ، کاوه کردی مقدم را در جام مطلایش ریخته و نوشید ! باز هم ضحاکیان عاشق به مسلخ میبرند ! ضحاک خونخوار از نوشیدن خون فرزندان این سرزمین سیراب نمی گردد ! کاوه ای باید ! به پا خیزید که روزی نوبت فرزندان ما نیز خواهد رسید ! مادر کردستان امروز بیشتر از هر زمانی سوگوار است ! داغ شیرین و فرزاد و احسان وهزاران گل زیبای دیگر بر دلش سنگینی میکند !
Proosha

هیچ نظری موجود نیست: