۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

به جرات و مردانگیت سلام

۱ نظر:

بلوچ گفت...

نمونه هايی ازجبهه های مشترک دشمنان بلوچ و بلوچستان در طول تاريخ.@ حمله اسکندر مقدونی به بلوچستان با همکاری لشکريان و سربازان پارس
@ همکاری مغولان با پارسها۲۳۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح

@همکاری افغانيها منجمله غزنويان با پارسيان بر عليه بلوچستان
@ همکاری صفوی های سفاک با پرتغاليها
@ جبهه مشترک انگليسيها و پارسيان از نيمه دوم قرن بيستم ميلادی تابحال.
@ همکاری شوم انگليسيها و رضا قلدر که باعث سقوط حکومت ملی بلوچستان غربی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی شد.
@ همکاری نزديک امريکائيها و حکومت محمد رضا پهلوی بر عليه بلوچ و بلوچستان
@ همکاری امريکائيها با جمهوری رافضيها بر عليه بلوچ و بلوچستان
@ جبهه مشترک و همکاری نزديک پنجابيهای جلاد و حکام مستبد تهران از زمان تشکيل حکومت پاکستان( ۱۹۴۸ )تا بحال.