۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

این افتخار است که بلوچ از دست رنج خود صاحب سرمایه شود و کور شود آنکه توان دیدن ندارد

آنچه اینجا گفته می شود فقط از برای علاج واقعه ای قبل از وقوع است که مهرنهاد یک قربانی آن بود.این افتخار است که بلوچ از دست رنج خود صاحب سرمایه شود و کور شود آنکه توان دیدن ندارد!
بحث بحث خنجر نیست عالیجناب! بحث بحث هوشیاریست که کسانی که تا کتف به خون بلوچ آلوده اند اکنون به این حزب و سازمان پناه آورده اند و باید تحقیق و تفحصی جدی شود تا مبادا سپاه پاسداران به آنان ماموریت داده است.همانطور که یک حزب و سازمان نمی تواند همه اسرار خود را اعلام کند همانگونه هم باید مواظب مارها ی خوش خط و خال باشد که با چرب زبانی دسیسه ای نکنند تا ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکره تازه جان گرفته ملت بلوچ بزنند و همیشه جنگ اول از صلح آخر بهتر است و فقط بحث این است که هوشیاری بیشتر الزامیست و وهمینطور شاید کسی که عنوان می کند مدارکی دارد همانطور نمی تواند مدارک را در اختیار عموم قرار دهد و فقط خواست این است که بزرگان سیاسی خود را بخشی از مردم بدانند مه جدا و بالاتر و فراتر و عقل کل.همین!
دشمن بیکار ننشسته و از هر ترفتندی استفاده می کند و تجربه خود گواه این ادعا است.
به این نمی گویند دامن زدن به اختلاف یا تفرقه اندازی و حتی برای جلوگیری از فاجعه دوستانی نامش را میگذارند تفرقه افکنی - نوش جانشان!
اگر انتقادی از دو یا چند نفر می شود این دلیل این نیست که مثلا همه در فلان حزب کور نام و معروفیت و روابط و فعالیتهای بین المللی شده اند و یا هیچ کس کار مثبتی نکرده و یا نمی کند.
از ما گفتن و سپاه قدس نوش جانت که نوکرانت موفقند در نفوذ و فریب بزرگان سیاسی
اظهار نظر یکی از خوانندگان آژانس خبری تفتان

۲ نظر:

ناشناس گفت...

مدام سلامت ببئيت.

تپتان بلوچی فيلتر بيته يا شما وَت بند کتگ؟

ناشناس گفت...

افشا گری مرحله دارد و مرحله اول این است که ان مخبران رسوا شوند و کارهایشان بی سرانجام حتی اگر حزبی هوشیاری نکند.
حزبی اگر خود را فراتر میداند از ملت بلوچ -نوش جانش -جواب ندهد ولی به آن مخبرها هشدار داده می شود که شناسایی شده اند و دیر یا زود رسوا می شوند گرچه در بلوچستان رسوای دو عالم هستند و بزرگان سیاسی بخوبی آنها را می شناسند.
شما هنوز فرق روشنگری و افشا و تفرقه را نمی دانید -ای بزرگان سیاسی.
همین که این بحث شروع شده است خود بخود عملیات برون مرزی سپاه با مشکل مواجه شده است و کارشان نافرجام و نیازی به دادن اسم و ادرس نیست چون آنان که باید بدانند متوجه می شوند و شده اند و تحقیق و تفحص را شروع کرده اند و ماجرا را بصورت جدی دنبال می کنند و امیدوارم متوجه شده باشید.
مارهای خوش خط و خال هم دیر یا زود در خارج کشور بعنوان ماموران برونمرزی سپاه قدس دستگیر می شوند البته اگر تا زمان تکمیل تحقیقات فرار نکرده باشند و آن حزب هم خود بخود مصون می شود و حالا شما هر برچسبی دوست دارید بزنید-تاریخ و دنیا قضاوت می کند و نفوذ افراد نامرد تقصیر هیچ حزب و سازمانی نیست چون یک کشور براحتی می تواند نوکرانش را پرورش دهد برای نفوذ در سازمانها و این تنها منوط به یک حزب بلوچ نمی شود و بسیاری احزاب در دنیا شاهد این چنین مسایلی بوده اند.
متشکر از کسانی که برچسب زدند چون برچسب انها خود بخود سپاه را نافرجام می کند.