۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

ازخرافات جمکرانی ها آویزان شدن به امامان دروغین / شرک به خدای متعال

هیچ نظری موجود نیست: