۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

قتلهای زنجیره ای در زاهدان و خاش و دیگر شهرها توسط زابلی های فاشیست در لباس نظامی همچنان ادامه دارد

قتلهای زنجیره ای در زاهدان و خاش و دیگر شهرها توسط زابلی های فاشیست در لباس نظامی همچنان ادامه دارد
به گزارش خبرنگار آژانس خبری تفتان : زابلی های فاشیست و جنایتکار در هفته های گذشته چندین جوان بیگناه بلوچ را در خیابانها و خانه هایشان در لباس نظامی مورد هدف قرار داده اند و ترور کرده اند.
به گزارش خبرنگار ما چندین قتل در زاهدان و خاش و در سرباز توسط زابلی ها صورت گرفته است و بعد از قتل و کشتار جوان بیگناه بر چسب قاچاقچی مواد مخدر و گروگانگیر برای پوشیده کردن جنایاتشان زده اند.
زابلی ها که تشنه ی خون ملت بلوچ هستند با بیرحمی جوانان ملت بلوچ را مورد هدف قرار میدهند و به شهادت میرسانند.

آژانس خبری تفتان این جنایت های رژیم را که توسط زابلی های مزدور صورت میگیرد به شدت محکوم میکند و از مبارزین ملت بلوچ میخواهد بر این جنایت های عکس العمل آتشین نشان دهند و انتقام خون شهدای را از این نازی ها و فاشیست ها بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست: