۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

هواپيمای بدون سرنشين بلوف بزرگ احمقی نژاد و سپاه

هواپيمای بدون سرنشين بلوف بزرگ احمقی نژاد و سپاه
دروغ ، بزرگنمايی و خودبزرگ بينی در حکومت خامنه ای سفيه بدون حد و مرز است. ساختن هواپيمای بدون سرنشين از بلوفهايی است که نه سپاه باور دارد و نه مردم ايران و جهانيان. شايد به همين دليل مسئوليت گفتن آن به احمقی نژاد دروغگوی بزرگ قرن واگذار شد. اما از آنجاييکه وی در دروغگويی ماهر است وبه بيماری خودبزرگ بينی و خودمحوری مبتلاست به يک دروغ اکتفا نکردو مدعی شد که کره زمين را به جنگ خواهد کشاند.
اولا شما کارخانه های آفتابه سازی و ظروف سازی را تعطيل نکنيد ، تا کارگران بيچاره بيکار نشوندـ توليد هواپيمای بدون سرنشين پيش کش تان. ثانيا زمان حکمرانی تان بسر آمده است و با طبل توخالی و دروغ نمی توانيد خود را نجات دهيد.
بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: