۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

حزب الله متهم درجه اول در ترور رفیق حریری رئیس جمهور سابق لبنان

به گزارش آژانس خبری تفتان به نقل ازمفکرة الاسلام : دکتر ایمن سلامه حقوقدان و کارشناس جنایی مجلس مصر، گفت: اگر رهبران حزب الله احساس نمی کنند که در ترور رفیق حریری دست دارند پس چرا بعد از آمدن اخباری مبنی در دخالت آنها در این ترور، دچار سرگردانی شده اند.و افزود: اگر رهبران حزب الله از این ترور دور بودند، سخنانشان با زیرکی تمام ادا می شد ولی اینهمه حرفهای نامربوط و رفتارهای نسینجیده که از آنها می بینیم نشان دهنده ی فشارهای پیشگیرانه ی حزب الله به دادگاه می باشد زیرا که رهبران حزب الله نمی توانند کشف واقعیت را تحمل کنند.سلامه ادامه داد: دادگاه در مورد ادله تحقیق می کند و فرقی نمی کند ادله اثبات شوند و یا نفی شوند و طبق معیارهای بین المللی در دادگاهها به سؤال از شهود و متهمان و هیئت منصفه پرداخته می شود.سلامه گفت: کسی حق ندارد دادگاه را متهم به عدم بی طرفی و یا غبر عادلانه بودن بکند، وکسی مثل حسن نصر الله در جایگاه یا مقامی نیست که بتواند قاضی و یا قیم بر دادگاههای بین المللی باشد.گفتنی است رفیق حریری رئیس جمهور سنی لبنان در یک ترور در شهر بیروت کشته شد و هنوز تحقیقات در مورد عاملان این ترور ادامه دارد و حزب الله متهم در جه اول این ترور شناخته شده است.

هیچ نظری موجود نیست: