۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

هر کس بدون اجازه ملت بلوچ قصد تاراج سرزمین بلوچستان را داشته باشد دشمن محسوب می شود

کریم جان سخن شما بجاست و پیام یک شهروند بلوچ نیز بر حق است ولی هر کشوری اول منافع خود را می نگرد بعد من و شما را.
و ما در هر صورت باید جدیت داشته باشیم و نشان دهیم شراکت و معامله می کنیم ولی غلامی و بندگی هیچ کشور و قدرتی را پدیرا نیستیم.
بسیاری از کشورها در اینطور شرایط نقش یک بام و دو هوا بازی می کنند و ما وقتی جدیت داشته باشیم و از جانب قدرت حرف بزنیم نه تنها ضرر ندارد بلکه هر ملت و کشور دیگری می فهمد ما از خود هویت و قدرتی داریم و قدرت ما در وهله اول مردممان هستند و ثانیا منطقه سوق الجیشی که داریم و چشم دنیا خواه یا نا خواه بدان وصل است.
اکنون که بلوچستان به جنگ است و نه ملت و نه سازمانهای مقاومت و سیاسی بلوچ حکومت تهران را برسمیت نمی شناسند از لحاظ حقوق بین الملل هیچ قراردادی برسمیت شناخنه نمی شود و هر کس بدون اجازه ملت بلوچ قصد تاراج سرزمین بلوچستان را داشته باشد دشمن محسوب می شود و اینجا ما وضعیت خود را شفاف کرده ایم نه این که اعلام جنگ به کسی داده باشیم و یا کار غیر عقلانی و منطقی کرده باشیم و در این مواقع صراحت قیمت و ارزش ما را افزایش خواهد داد.
یا شهادت یا سعادت
میر یونس بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: